fredag 25. februar 2011

Teknologi blir billigere, hoder blir dyrere

En liten sak på Statistisk Sentralbyrås nettsider i dag beskriver kort det som kanskje er en av de største og viktigste trendene i arbeidslivet i dag, og som gir oss både store utfordringer og store muligheter. Trenden er at mens informasjonsteknologi rakst blir bedre og billigere så blir kloke hoder dyrere.

Prisene på tele-kommunikasjonstjenester har falt med 15 prosent på fire år, mens prisen på datakonsulenttjenester har økt med 12 prosent på fire år. Det første er teknologi- og kapitalintensivt. Det andre er kunnskapsintensivt. Hadde grafen blitt dratt tilbake flere år, til år 2000 eller til 1990 ville denne trenden vært enda tydeligere. Prosessorene, lagringskapasiteten og overføringskapasiteten vokser eksponentielt, mens kunnskapen som gjør at vi klarer å hente ut gevinstene og bruke teknologien på bedre måter er en knapphetsfaktor vi må betale stadig mer for.

Et godt konkret eksempel på fallende kommunikasjonskostnader er kostnaden for å streame en spillefilm over internett. I 1998 kostet det over 1000 kroner, i den grad det i det hele tatt var mulig. I 2010 kostet det rundt 30 øre. Forskjellen er at dette i 1998 var noe vi ikke gjorde, mens det i dag er helt vanlig å se video på nettet. Dette eksemplet på fallende priser er også næringslivets og samfunnets utfordring og mulighet. Når prisene for teknologisk hardware og kommunikasjonskostnader, også på tvers av landegrenser faller så kraftig, mens kloke hoder er en knapphetsfaktor som øker i pris, ja da må vi investere slik at vi både henter ut gevinstene ved å bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi på nye måter, og samtidig frigjør arbeidskraft til de oppgavene som krever menneskelig kunnskap, kreativitet og vurderingsevne.

Selv om datamaskiner og mobiltelefoner er blitt billigere og mye bedre enn før, er det fortsatt mye de ikke kan gjøre. Og nettopp fordi de blir stadig billigere og mer standardiserte, er det vanskeligere å skaffe seg konkurransefortrinn gjennom teknologien alene. Hvis alle har råd til å kjøpe teknologi og den virker på samme måte for alle, og forutsatt at man har investert slik at man har teknologien, ja da er det først og fremst kvaliteten på samhandlingen, kvaliteten på rådgivningen, kvaliteten på tjenestene og kvaliteten på innholdet som avgjør hvem som vinner. Det får man bare til ved å satse på kunnskap, enten man er en bedrift eller et helt land.