lørdag 5. februar 2011

Filmen om Bærum

Et bra eksempel på bruk av YouTube og sosiale medier i en kommune er Bærum Kommunes relativt nye informasjonsfilm som er lagt ut på YouTube og på nettstedet Bærum Beta. Filmen heter Bærum- mangfold og muligheter, og er laget av informasjonsenheten i kommunen sammen med Dinamo PR. Som en vil se er det en plukket ut noen hovedtemaer som til sammen viser noe av mangfoldet. Blant annet litt om det kunnskapsbaserte næringslivet på Fornebu. Og veldig bra musikk til videoen fra det lokale bandet While You Slept.Bærum er ikke alene om å lage YouTube videoer for å presentere seg. Denne videoen fra Trøndelag er et litt mer tematisk spisset, men også veldig godt eksempel på profilering på YouTube. Her er budskapet at Trøndelag kan tilby den aller viktigste alternative energien for fremtiden, hjernekraft og tankekraft.

Hva er så poenget med å legge ut videoer om kommunen eller fylket sitt på YouTube, vet ikke folk allerede det meste om stedet de bor? Jeg tror det kan være ganske viktig, for eksempel for virksomheter som ønsker å tiltrekke seg arbeidskraft nasjonalt og internasjonalt, å kunne ha noe som ligger tilgjengelig på nettet de kan vise frem og som gir et bilde av hvordan  naturen er, hvordan dagliglivet er og hva slags muligheter som finnes for en familie som bosetter seg på et nytt sted. For mange handler det ikke bare om jobb, men også om at stedet de skal bo må ha noen kvaliteter. I kampen om de kloke hodene som skal jobbe i næringslivet og med helse og omsorg handler om å gjøre seg mer attraktiv.