torsdag 5. februar 2009

Mest absurde utdanningspolitiske utspill?

Noen ganger er politiske utspill så absurde at man lurer litt på hva som har gått galt.

I fjor synes jeg SVs energipolitiske talskvinne Inga Marte Thorkildsen var en ganske suveren vinner av prisen med sitt utspill om at staten må styre ungdom vekk fra utdanninger til jobber i oljebransjen. Det er jo en helt fantastisk ide. Norge skal redde verden fra klimaendringer ved å ikke ha mennesker som er kompetente nok til å drive oljeindustrien vår.

Kanskje denne ideen om å oppnå politiske mål ved å strupe tilgangen til kompetanse var inspirasjonskilden til Kjellbjørg Lunde da hun tidligere i dag ville avskaffe lekser i skolen. Som utdanningsdirektør i Hordaland og hobbyjurist mente hun i god venstreautoritær tradisjon at alt som ikke er eksplisitt tillatt må være forbudt.  Og at barn derfor bør nekte å gjøre lekser. Utdanningsdirektoratet er uenig. Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell er utydelig. I noen medieoppslag er han for lekser,  på bloggen er han ganske uklar.

Nå er det et faktum at forskning viser at sosiale forskjeller øker i skolen. Dette er ikke et norsk fenomen, det skjer over alt i den vestlige verden. Og det skyldes ikke det som skjer i klasserommet, men det som skjer etter skoletid og i feriene. I sommerferiene får barna fra middelklassen mye mer skolerelevant oppfølging fra hjemmet.  Malcolm Gladwell skriver om dette i boken Outliers (som jeg har omtalt her på  bloggen før). 

Forskning kan dokumentere at foreldre i hjem med mye bøker er flinkere til å utfordre og følge opp når det gjelder lekser og faglig påfyll ellers. Men er det noe godt svar å hindre disse foreldrene i å hjelpe barna sine? Skal målet være at de flinke skal bli mindre flinke? Skal vi kanskje avskaffe fritid og sommerferier når vi først er i gang? Eller forby bøker i private boliger der det bor barn slik at ingen får anledning til å lese mer enn andre?

Jeg har en bedre ide. Som et prøveprosjekt kan Bård Vegard Solhjell oppfordre SVs medlemmer med barn i skolen til å slutte å hjelpe barna sine med lekser. Hvis prosjektet er vellykket (det vil si at disse barna oppnår merkbart dårligere resultater enn andre) så kan jo SV gå til valg på å utvide prosjektet til å omfatte alle.