mandag 16. februar 2009

Krisens rockestjerner - Dr Doom & The Black Swan


Også finanskrisen har sine rockestjerner som alle vil høre på, vel vitende om at vi burde hørt mer på dem før. Her er de to største i samme TV-program hos CNBC. Den ene er Nouriel Roubini, også kjent som "Doctor Doom". Han står bak nettstedet Nouriel Roubinis Global Economonitor. Roubini skrev forøvrig i Washington Post søndag at USA må gjøre som svenskene og nasjonalisere bankene

Den andre rockestjernen er Nassim Nicholas Taleb, forfatter av to bøker om hvordan og hvorfor det oppstår hendelser som faller helt utenfor det vi har beredskap for å håndtere: "Fooled by Randomness - The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets" og "The Black Swan - The Impact of the Highly Improbable". Taleb er vel om mulig enda mer pessimistisk enn Roubini.

Nå yter vel ikke det litt oppjagede CNBC-formatet disse akademikerne full rettferdighet når det gjelder å fram helhet og nyanser. Men det er en grei innføring i hva de tenker om hvor lang vei vi må gå for å komme ut av det uføret vi er kommet i.