søndag 8. februar 2009

Litt tidlig å slå fast om bankpakken vil virke

Så ble bankpakken alle har ventet på lagt fram. Men hvordan er innretningen? Her er Finansdepartementets egen pressemelding.

Det er to nye fond på til sammen 100 milliarder kroner. 50 milliarder går til å styrke bankenes egenkapital gjennom "Statens Finansfond", en ny statlig institusjon. Og 50 milliarder går til Folketrygdfondet slik at de kan delta i refinansieringer og obligasjonsemisjoner

Dette siste er jo derfor ikke noen "bankpakke", men en form for ny (og i prinsippet midlertidig) statsbank som skal låne ut penger direkte til næringslivet. Interessant grep. Og sikkert ganske lurt å lage en slik to-spors strategi fra staten. Har man to virkemidler med litt ulik innretning og prising så kan det jo øke sjansen for at noe vil begynne å virke. Per Valebrokk i E24 har noen interessante vurderinger av dette som jeg tror treffer bra ut fra det vi vet i dag. 

I hvert fall to ting er bra i denne pakken. Det er bra at Obligasjonsfondet er lagt til profesjonelle folk i Folketrygdfondet (og ikke Innovasjon Norge eller et departement). Det er også bra at det i Statens Finansfond er sterke insentiver som gjør at bankene ikke vil være tjent med å få varig økt statlig  eierskap. Poenget er å få markedet til å virke bedre, ikke nasjonalisere bankene.

NHO mener at dette vil skape ny optimisme. Vi får håpe det. Kanskje litt tidlig å si, men det lover jo godt at så godt som alle som kommenterer er positive. I både VG og Dagbladet på nett i kveld er er det slått stort opp at regjeringen mener ulønnsomme bedrifter må dø. I dagens situasjon er vel det helt opplagt. Og som "Modernisert og Global" skriver i sin blogg så handler ikke dette om å redde alle, men om å skape et nytt og sterkere næringsliv.