torsdag 26. februar 2009

Helsesektoren - hva er problemet?

Redaktør Charlotte Haug har skrevet en lederartikkel i siste nummer av Tidsskrift for Den norske legeforening med tittel "Hva er problemet?".

Artikkelen er selvsagt farget av at det er redaktøren i Legeforeningens tidsskrift som er forfatter, men den er lesverdig og trekker noen historiske linjer. Og hovedpoenget er å stille spørsmål ved hvilket problem vi egentlig skal løse. Sannsynligvis er det en enda viktigere diskusjon enn det som kommer etter, ganske enkelt fordi problemdefinisjonen vil legge mange føringer når det gjelder hvor vi skal finne svarene.

Og så er det jo morsomt å være nevnt i en lederartikkel i Legeforeningens tidsskrift som en av bidragsyterne til debatten (selve Dagbladet oppslaget det vises til fra forrige søndag finnes bare på papir).

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar