torsdag 19. februar 2009

Hvor lenge varer krisen? - SSBs prognose

Jeg har i et tidligere innlegg skrevet litt om hvor lenge en økonomisk krise varer. Og anbefalt dette glimrende notatet som sammenligner dagens krise med tidligere kriser.

I dag kom Statistisk Sentralbyrå (SSB) med sin nyeste prognose. Det er jo ikke lett med sikre spådommer i dagens situasjon, men ting er en god del mer oversiktlige enn i fjor høst. SSBs konklusjon er:

"Finanskrise og tilbakeslag i verdensøkonomien bidrar til fall i aktiviteten i norsk økonomi. Verst går det utover eksportindustrien. Kraftige finans- og pengepolitiske stimuleringstiltak vil trolig ikke kunne hindre at BNP Fastlands-Norge faller gjennom inneværende år. Konjunkturene ventes å svinge oppover først i 2011."

VG/Dine Penger har et oppslag om at krisen er over om to år og at renten skal ned i to prosent før det. DN skriver at det blir 125 000 ledige. E24 skriver at det blir prisras på boliger (hvis nedgang på 12,6 % er et ras).

Ser vi på SSBs tabeller så ser vi at de regner med at det store flertallet i Norge vil klare seg meget godt. Husholdningenes konsum faller riktignok 0,4 prosent i år, men er opp hele 3,1 prosent neste år. Og i offentlig sektor er det sterk vekst hele veien med pluss 5,3 prosent i år og 4,8 prosent neste år. SSB regner derfor med at vareimporten øker igjen neste år etter en liten nedgang i år.

Hvor er det så det er krise? Investeringer i realkapital i næring og bolig i fastlands Norge går på en gigantsmell. Begge deler er ned over 17 prosent i år og nesten ti prosent til neste år. Og det er naturligvis veldig negativt i eksportindustrien som er avhengig av konjunkturene ute i verden. Industriproduksjonen vil i følge SSB ikke øke igjen før i 2012, og selv da regner SSB med en ganske lav vekst. 

Det er med andre ord god grunn til å rette tiltakene inn mot å øke næringslivets innovasjonsevne og konkurranseevne. Slik Obama gjør når han satser på skatteletter og investeringer i forskning, utdanning og infrastruktur.