lørdag 21. februar 2009

Fra finanskrise til industrikrise

Et nytt nummer av The Economist er i salg og forsiden, hovedlederen og flere av artiklene handler om hvordan finanskrisen har ført til en enda mer alvorlig krise i den vareproduserende sektoren. The Economist skriver:

"In Germany December’s machine-tool orders were 40% lower than a year earlier. Half of China’s 9,000 or so toy exporters have gone bust. Taiwan’s shipments of notebook computers fell by a third in the month of January. The number of cars being assembled in America was 60% below January 2008."

Det er en egen artikkel om Japan der industriproduksjonen i fjerde kvartal falt med 12 prosent. I Kina var eksporten 17 prosent lavere i januar i år enn for et år siden. Importen var ned 43 prosent. Deler av Kina opplever nå en flukt fra fabrikkene og tilbake til landsbygda.

Det er også en grundig artikkel om krisen i amerikansk bilidustri der både General Motors, Chrysler og underleverandørene deres sier de må ha mer hjelp fra regjeringen. GM skal stenge 14 fabrikker og si opp 47 000 ansatte. Og det er en artikkel om nedgangen i tysk industriproduksjon, selve motoren i europeisk høyteknologisk industri.  

Er det noe positivt der ute i det hele tatt? Tja. The Economist mener at den andrederiverte av USAs vekst kanskje er i ferd med å bli positiv. Husker jeg de gamle mattebøkene rett skulle det betyr at selv om alt fortsetter å falle så er falltakten nå mindre bratt enn før. Det er jo i hvert fall noe.