lørdag 7. februar 2009

Bill Gates om mygg, malaria og gode lærere

Et nettsted jeg synes er innovativt er TED: Ideas worth spreading. Det er et slags sosialt nettsted der interesserte samler seg rundt gode foredrag om store temaer. Foredragene skjer i virkeligheten, med publikum i salen, men via dette nettstedet når man ut til mange ganger flere spredd over hele verden.

Som en teknologisk muliggjører ligger naturligvis dagens kraftige pc-er, bredbånd og web 2.0-teknologi der. For nesten ingen kunne ta imot steamede videoer i høy kvalitet og diskutert innholdet med andre seere på nettet før for ganske kort tid siden. I dag kan en ungdom med en billig minibærbar ta del i denne formidlingen av kunnskap sammen med folk fra hele verden.

Men det aller viktigste her er ikke teknologien. Den er bare en forutsetning. Det som avgjør om man gidder å bruke tid på dette er kvaliteten på innholdet. Og innholdet i denne sammenhengen er personene som snakker. TED bruker foredragsholdere som har noe å komme med og som det er verdt å høre på. Og nå er de i gang med den store TED 2009 konferansen.

Bill Gates har akkurat snakket om "How I am trying to change the world now", eller hvordan man løser to store globale problemer: 1) Hvordan utrydde en dødelig sykdom som transporteres av mygg og 2) flaskehalser for å skaffe bedre lærere til skolen. Både morsomt og viktig, og ganske relevant i minst en aktuell norsk debatt.