søndag 8. februar 2009

Grafen som går så bratt nedover

Noen som lurer på hvor ille finanskrisen egentlig er? Her er nok en graf til glede for alle grafnerder. Den er hentet fra Time Magazine og sammenligner sysselsettingsfallet i dagens krise (grønn linje) med 1990 (blå) og 2001 (rød). 

Grafen er laget av The Office of the House Speaker Nancy Pelosi etter at de nye sysselsettingstallene kom fredag. Startpunktet er konjunkturtoppen målt i ansatt sysselsatte. Dette viser jo med all mulig tydelighet hvor alvorlig krisen er blitt på kort tid.

De siste tallene viser at 598 000 jobber forsvant i USA i januar, noe som betyr at i alt 3,6 millioner jobber har blitt borte siden starten på denne resesjonen i desember 2007 og at halvparten av dette raset har kommet i november, desember og januar (bra grafikk fra WSJ her).

Wall Street Journals økonomiblogg kaller Joseph Brusuelas fra Moody’s Economy.com tallene for "the impression of the slow motion train wreck that has become the US economy" og beskriver hva disse talene betyr for for eksempel ungdom og minoriteter i USA:
 
"The January payroll report and the accompanying annual benchmark reinforced the impression of the slow motion train wreck that has become the U.S. economy… As one might expect the burden of the current increase in the rate of unemployment is disproportionately placed among young people and minorities. The unemployment rate among teenagers remained elevated at 20.8% while that among African-Americans jumped to 12.6% and Hispanics increased to 9.7%. Given the evolution of the employment data it does seem clear that the current expectation of a 9.0% rate of unemployment on the part of the Congressional Budget Office and the $43.0 billion in outlays on unemployment insurance in the stimulus, which may be voted on later today seems a bit on the optimistic side."

Det kan nå se ut som en neste omdreining i krisen i USA blir at flere av delstatene med California i spissen kommer i økonomiske problemer på grunn av høy gjeld og store økte utgifter til ledighetstrygd. Også New York, South Carolina, Michigan, Indiana, Ohio og Kentucky må nå låne penger av den føderale regeringen for å betale ledighetstrygd. 

Et raskt Google søk viser at også North CarolinaFloridaWisconsin, Ohio, og Minnesota sliter med for lite penger på bok til å betale ledighetestrygd.