lørdag 28. februar 2009

Kan EU redde Øst Europa?

Kanskje er dette EUs største utfordring noen gang. Når EUs ledere møtes til toppmøte i Brussel på søndag er ikke problemet bare at flere av de øst- europeiske økonomiene og vestlige banker som har lånt milliarder til Øst Europa kan gå over ende. Problemet er i tillegg at EUs to hovedprosjekter de siste ti årene, Euro og øst-utvidelsen står i fare. The Economist mener at:

"Yet if a country such as Hungary or one of the Baltic three went under, west Europeans would be among the first to suffer. Banks from Austria, Italy and Sweden, which have invested and lent heavily in eastern Europe, would see catastrophic losses if the value of their assets shrivelled. The strain of default, combined with atavistic protectionist instincts coming to the fore all over Europe, could easily unravel the EU’s proudest achievement, its single market.

Indeed, collapse in the east would quickly raise questions about the future of the EU itself. It would destabilise the euro—for some euro members, such as Ireland and Greece, are not in much better shape than eastern Europe. And it would spell doom for any chance of further enlarging the EU, raising new doubts about the future prospects of the western Balkans, Turkey and several countries from the former Soviet Union.The political consequences of letting eastern Europe go could be graver still. One of Europe’s greatest feats in the past 20 years was peacefully to reunify the continent after the end of the Soviet empire."

Noe av problemet er selvsagt at det er uenighet mellom EU landene om hvordan man skal foreholde seg til dette. Uenighet både mellom de gamle medlemmene i vest og de nye i øst. Men også stor uenighet intert i Øst Europa der noen land har vært mye flinkere til å føre en disiplinert finanspolitikk enn andre.

The Economist har en ganske god oversikt over disse ulikhetene i en artikkel i siste nummer der de tar utganspunkt i situasjonen i Lavia der industriproduksjonen har falt med 17 % siden samme tid i fjor i og det i dag er stor politisk uro. De går gjennom situasjonen i flere av de andre landene i øst. Og det er debatt i vest. Som så ofte før er Tyskland lite villige til å betale for det de mener er andres uansvarlighet.

Financial Times bruker også mye plass på dette temaet nå. De har en en god artikkel om "variabel sårbarhet" som handler om de politiske og øknomiske særegenheter og ulikehtene som finnes i de øst europeiske landene (og hvordan østerriske og svenske banker er særlig eksponert mot noen av landene) og grafikk som viser noen hvor dyp krisen er blitt.

I år feier vi 20 års jubileum for Berlinmurens fall. Det kan dessverre bli en mye mer dempet feiring enn det burde være. Vi får håpe for både EUs, øst-europeerne og vår egen skyld at EU klarer å hjelpe medlemslandene gjennom denne krisen.

1 kommentar :

  1. Ja, EU kan redde Øst-Europa.

    Og EU burde hatt fredsprisen for lenge siden. At verdens mest vellykkede fredprosjekt enda ikke har fått den, er en utrolig forbigåelse som mer enn pinlig.

    SvarSlett