onsdag 18. februar 2009

Recovery.gov

Barack Obama viste i valgkampen at han er innovativ når det gjelder bruk av internett til interaktiv kommunikasjon. Men dette er tydeligvis noe som ikke har gått over etter at han er blitt president.

Nå har han lansert recovery.gov, et nytt nettsted som dels beskriver og forklarer hva pengene i The American Recovery and Reinvestment Act faktisk skal brukes til. Og dels gir innbyggere og bedrifter anledning til å komme med synspunkter på hva regjeringen bør gjøre, eller fortelle sine egne historier om hvordan de har opplevd denne krisen. 

Jeg synes for øvrig det er interessant at den største komponenten i denne gigantiske stimulanspakken er skatteletter, med 288 milliarder USD. På tredjeplass kommer "infrastructure and science" med 111 milliarder USD. "Education and training" får 53 milliarder USD og energiinvesteringer 43 millarder dollar.

Bedre konkurranseevne for næringslivet og investeringer i kunnskap, forskning og infrastruktur er helt sentrale. Og det er viktig for Obama å forklare befolkningen hva de gjør og hvorfor. Dette vil helt sikkert bidra til at USA kommer på beina igjen (Og takk til Tore O fordi han alltid oppdager de nye tingene Obama gjør først.). Og så bidrar det sikkert også litt for produsentene av penner at Obama alltid bruker en ny penn når han signerer offisielle dokumenter.