mandag 16. februar 2009

En resept for innovasjon

Tidsskriftet og nettstedet Minerva har under Torbjørn Røe Isaksens redaktørskap tatt på seg å reise noen store og grunnleggende samfunnsdebatter.

Siste nummer (o1/2009) handler om hvilke store og mer eller mindre irreversible reformer man bør satse på å gjennomføre hvis noen andre enn den sittende regjeringen vinner valget til høsten. For poenget kan jo ikke bare være å vinne valg. Man må gjøre noe også.

I den forbindelse er jeg blitt utfordret til å si noe om hva slags reformer som bør gjennomføres i helsesektoren. Hvordan og hvorfor. Så jeg har, delvis inspirert av Clayton Christensens nyeste bok "The Innovator's Prescription" satt ned noen tanker på papiret.

Mitt lille bidrag "En resept for innovasjon" kan leses i den trykte utgaven til Minerva 01/09 eller på Minervas nettsted som akkurat har lagt den ut. Jeg vil for øvrig anbefalle alle å betale for et abonnement. Tidsskrifter som Minerva og Samtiden er viktige bidrag til at den politiske debatten ikke bare foregår i form av korte setninger og slagord.