tirsdag 17. februar 2009

Den siste olje

Den norske kirke med biskop Tor Berger Jørgensen i Sør Hålogaland i spissen går inn for stans i tildelingen av nye leteområder for oljeleting på norsk sokkel. I en kronikk i Dagbladet går en gruppe ledere i kirken inn for en fem års tenkepause der vi tenker og snakker om olje i stedet for å lete.

Dette er et av de merkeligste utspillene jeg kan huske å ha sett noen gang. Det ville nesten vært lettere å forstå kirken hvis den gikk inn for å legge ned norsk oljeproduksjon i morgen. Men fem års tenkepause? Hva er det egentlig vi skal finne ut? Og hvorfor tenke så lenge?

Utspillet fra kirken er kunnskapsløst fordi det lider av to grunnleggende feilslutninger (og her forutsetter jeg at kirken ikke ønsker å lure noen, men at den ikke vet bedre).

For det første er ikke norsk oljeproduksjon på vei opp, den er på rask vei ned. Vi finner mindre olje enn før på norsk sokkel. Derfor trengs det nye leteområder. Å slutte å lete etter olje i fem år vil være ødeleggende for norske kompetansemiljøer og leverandørindustri. Tidenes næringspolitiske selvmål. Det vil ødelegge for mange andre næringer i Norge, inkludert forskningsmiljøer og it-leverandører. Og det ville ikke gjøre noe som helst for verdens miljø. Bilene i Kina, India og USA vil ikke slutte å gå på bensin fordi Norge tar en letepause. Men det vil sette den mest miljøvennlige oljeindustrien i verden langt tilbake.

For det andre blir ikke industrien mer miljøvennlig av tenkepauser. Innovasjon og utvikling av nye og bedre løsninger er avhengig av aktivitet. Et av kirkens mål er "utvikling av utslippsfri petroleumsteknologi". Det er et bra mål. Det gir teknologi som kan eksporteres til andre land hvis vi lykkes. Men jeg begriper ikke hvordan kirken tror man skal klare å utvikle ny teknologi ved å ta en fem år lang tenkepause. Innovasjon og utvikling i norsk petroleumsnæring har alltid kommer fordi vi har tatt store skritt framover i teknologivalg i hvert enkelt prosjekt og i nært samarbeid med norske forskningsmiljøer og leverandører i verdensklasse. 

Jeg synes for øvrig Per Terje Vold i OLF argumenterer godt for at både hensyn til miljø, arbeidsplasser og teknologiutvikling taler for at vi bør åpne opp nytt areal for letevirksomhet så raskt som mulig og med verdens strengeste miljøkrav til virksomheten.