onsdag 4. februar 2009

Stort løft for forskning på miljøvennlig energi

I dag kunngjorde Olje- og Energiministeren og Forskningsministeren hvem som har vunnet konkurransen om å bli de åtte nye sentrene for miljøvennlig energi. Dette er en viktig oppfølging av klimaforliket i Stortinget der det ble satt ambisiøse mål for forskning og teknologiutvikling. Forskningrådet skriver:

"Etter to omfattende utvelgelsesprosesser har Forskningsrådet valgt ut åtte Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Sentrene dekker viktige områder innenfor miljøvennlig energi som sol, vind, enøk og bioenergi i tillegg til CO2-håndtering. Nærmere en milliard kroner skal brukes på sentersatsingen i perioden 2009-2016"

Dette er satsinger som ligner på sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI), men øremerket miljøvennlig energi. I tillegg til statens opp til 20 millioner hvert år til hvert senter i fem år framover, vil også samarbeidspartnere i næringslivet delta i finansieringen. Så dette blir ganske stort. Forhåpentligvis så stort og interessant at Norge blir et mer attraktivt land for både utenlandske forskere, talentfulle studenter og ledende utenlandske bedrifter. Der målet må være å bygge opp fremtidig teknologieksport basert på forskning og innovasjon i Norge.

Hvem er det så som har fått i oppdrag å lede disse satsingene? I Abelia er vi selvsagt veldig tilfreds med at seks av åtte sentre skal ledes av medlemsbedrifter (og enda flere er deltagere i sentrene).

Institutt for Energiteknikk (IFE) på Kjeller (som er avbildet over med Terje Riis Johansen) har ansvaret for et senter for forskningsolcelleteknologi sammen med alle de store industrielle aktørene, som REC, Norsun. Elkem Solar, Umoe Solar og Fesil Sunergy. 

Bergens teknologimiljø har god grunn til å juble over at Christian Michelsen Research - CMR (sammen med bl.a. Unifob og UiB) skal forske på både energi fra vind til havs og på lagring av CO2. Og så er Trondheim ikke overraskende en stor vinner med tre sentre ledet av Sintef og et ledet av NTNU. Sintef skal lede sentre for gode designløsninger for fornybar energi, energi fra vind offshore og CO2-verdikjeder.