onsdag 25. januar 2017

Avtale om penger til Fornebubanen

Det ble i dag signert en historisk bymiljøavtale mellom Oslo, Akershus og staten som sikrer finansiering til en rekke viktige samferdselsprosjekter i Osloregionen i årene som kommer. Blant de prosjektene som nå er blitt sikret finansiering er Fornebubanen.

Litt forenklet kan man vi at det er to ting som må være på plass for at et stort samferdselsprosjekt som Fornebubanen skal bli noe man bygger og ikke bare noe man bare snakker om. Det ene som trengs er penger. Det andre er arealer. Begge deler forutsetter politiske beslutninger der flere er involvert og må samarbeide.

Når det gjelder penger til Fornebubanen er som sagt finansieringen avtalt i den bymiljøavtalen som nå er undertegnet. Budstikka skriver dette om hva avtalen konkret innebærer når det gjelder fordelingen av kostnader for selve Fornebubanen:

"Staten og de lokale partene finansierer hver sin halvpart av de resterende 11,2 milliardene. Dette innebærer at staten forventes å bidra med 5,6 milliarder kr. Fra grunneierne langs banetraseen skal det komme 3 milliarder, samt 3,1 milliarder kr i bompengeinntekter gjennom Oslopakke 3. Økte inntekter fra kollektivtransporten bidrar med 450 millioner kr."

Men penger løser ikke problemene med å komme i gang hvis det ikke er arealer å bygge t-banestasjoner på eller ikke er avklart hvordan banen skal samspille med øvrig kollektivtransport på noen av landets mest trafikkerte knutepunkter som Lysaker, Skøyen og Majorstua. Slike avklaringer gjøres i arbeidet med reguleringsplaner som må komme opp til politisk behandling i kommunene og vedtas der før man kan bygge noe som helst. Budstikka har følgende beskrivelse av hva som blir svart når de stiller spørsmål om når det er realistisk å regne med at banen kan være ferdig:

"Heller ikke Ruters utviklingsdirektør Hanne Bertnes Norli fra Jar vil si noe om hva som er et realistisk tidspunkt for ferdigstillelse.Hennes kommunikasjonssjef Sofie Bruun svarer på vegne av henne at det er Oslo kommune som må svare på dette. Heller ikke Byråd for miljø og samferdsel i Oslo vil gi noe årstall for når banen skal stå ferdig før det nye prosjektkontoret er ferdig med sin fremdriftsplan. Reguleringsplanen for Bærums-delen av banen ble godkjent i juni 2015, mens Lysaker stasjon ble vedtatt i 2016. De tre stasjonene i Oslo er Vækerø (helt nytt stasjonssted), Skøyen og Majorstua."

Det er med andre ord slik at det gjenstår litt innsats for å få på plass reguleringsplaner på deler av strekningen. Men arbeidet med å få realisert en t-bane til Fornebu har nå tatt en langt steg videre når avtalen om finansiering er undertegnet i dag som en del av den nye bymiljøavtalen mellom Oslo, Akershus og staten (pressemelding fra Samferdselsdepartementet her). Så kan det også være greit å minne om at bymiløavtalen senere skal utvides til å bli en byvekstavtale som inkluderer et mer forpliktenede samarbeid om arealbruk rundt kollektivknutepunkter (en nytt og viktig verktøy for bedre miljø, boligpolitikk og arealutnyttelse jeg blogget om her for en stund siden).

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar