søndag 29. januar 2017

Stasjonene på Fornebubanen

Det har unektelig tatt tid. Først og fremst fordi det i mange år, og i flere omganger, ble utredet noen helt urealistiske og til dels ganske spinnville alternativer. Blant annet en dobbeltsporet jernbanesløyfe via Fornebulandet. Samt den merkverdige planen om en førerløs automatbane, oppe i luften, som bare skulle gå fra fra Fornebu inn til Lysaker, med en teknologi som virket mer egnet som transportmiddel i et tivoli enn en måte å frakte hundrevis av mennesker mellom hjem og jobb hver dag.

Men nå er det endelig blitt fremdrift. I denne regjeringsperioden har det vært jobbet med det som helt åpenbart er den fornuftige samferdselsløsingen mellom Fornebu og Oslo - en t-bane, En infrastruktur både Oslo og Bærum kjenner godt fra før og som frakter tusenvis av mennesker raskt og effektivt hver eneste dag. Den nye t-banen til Fornebu vil bli koblet sammen med det øvrige t-banenettet på Majorstua. Det blir flere nye stasjoner og rundt noen av disse nye stasjonene på strekningen blir det spennende byutviklingsprosjekter.

Nå når planleggeingen av den nye Fornebubanen nå har kommet langt finnes det også planer for hvordan de nye stasjonene skal se ut. I Budstikka kunne vi for noen dager siden lese om hvordan stasjonene er tenkt utformet, blant annet hvordan t-banedelen er lagt i forhold til andre kollektive transportmidler, slik at de skal fungere som effektive kollektivknutepunkter. Etter Majorstua stasjon vil Fornebubanen gå til Skøyen, Vækerø (en ny stasjon på nordsiden av E18), Lysaker, Arena, Flytårnet (ved Telenor) og Fornebu Senter, som blir endestasjon og driftsbase.

Ved endestasjonen på Fornebubanen ligger også den store tomten i Koksa-området som tidligere var eid av IT-Fornebu og skulle være deres tredje byggetrinn, men som nettopp ble kjøp av Selvaag Bolig for 1,55 milliarder kroner. De ønsker å bygge omkring 2000 nye boliger i området de omtaler som "indrefileten" på Fornebu. Det blir spennende å følge med på dette prosjektet, ikke minst for meg som bor rett på andre siden av veien som går på nedsiden av dette området. Og ja, jeg får om noen år veldig kort vei til t-banen.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar