mandag 23. januar 2017

Arbeiderpartiets kommuneslalåm

Det er mulig Arbeiderpartiet hadde planer om å ligge så lavt i debatten om kommunereform at ingen ville oppdage hva de mener. Eller ikke mener. Eller i hvert fall ikke mener lenger. Men det gikk ikke. Nå virker det som om taktikken har blitt - sannsynligvis ut fra tesen om at angrep er det beste forsvar - å påstå at det er regjeringen som vingler.

Når både Dagens Næringsliv på lederplass, VG på lederplass og Aftenposten på kommentar-plass tirsdag plukker fra hverandre dette forsøket på ansvarsfraskrivelse er det svært bra. Store og krevende nasjonale reformen krever utholdenhet og forutsigbarhet, aller helst fra et bredt flertall, slik at det ikke skapes inntrykk av at det kan bli stadige omkamper om beslutninger som er tatt.

Dagens Næringsliv har dette å si på lederplass, under overskriften "APs reformsvikt", om at Arbeiderpartiets talsmann på Politisk kvarter i NRK Radio på mandag hevdet at det er det borgerlige stortingsflertallet som har vinglet i kommunereformen:

"Dette er rent sludder fra ende til annen. Regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti har stått på samme linje i kommunereformen siden den ble behandlet i Stortinget i 2014. Den gang var også Ap med. Stortingsflertallet vedtok at reformen skulle gjennomføres med «reell frivillighet for de kommunene som deltar i sammenslåingsprosesser». Men de skrev også: «Unntak fra dette frivillighetsprinsippet vil likevel kunne være aktuelt i helt spesielle situasjoner der enkeltkommuner ikke må kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn.»(...) Formuleringen fra 2014 er en avskrift av Aps partiprogram fra 2013. Der skrev Ap at «enkeltkommuner ikke må kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn». Men dette ble gjort om på Aps landsmøte i 2015. Velgerne ble altså lurt. (...) Det er Ap som har vinglet. Det er Ap som har skiftet syn. Så det er lett å forstå Ap-ordførerne som føler seg sviktet av Støre. Det er de nemlig blitt."

VG har også Arbeiderpartiets slalåmkjøring i kommunereformen som tema for tirsdagens lederartikkel, under overskriften "AP svikter sitt kommuneansvar". Der er de opptatt av at dagens og fremtidens behov for infrastruktur og velferdstjenester gjør endringer helt nødvendige. VG skriver:

"Vi forstår at Jonas Gahr Støre & co. i nåværende situasjon har behov for å gjøre sine hoser grønne overfor Senterpartiet, men denne skilsmissegarantien blir simpelthen for drøy. Dette er en form for ansvarsfraskrivelse som ikke kler et tradisjonelt statsbærende parti, hvor nettopp ansvarlighet og byrden ved å ta upopulære, men nødvendige valg har vært et adelsmerke."

Minst like tydelig er Aftenpostens Trine Eilertsen i sin kommentar "Kommunetåke i Arbeiderpartiet". Den bør leses i sin helhet. Hovedpoenget er at Arbeiderpartiet har gått fra å i posisjon være sterke tilhengere av kommunesammenlåinger, som det ikke ble gjort noe for å få gjennomført, til å å dag være motstandere av kommunesammenslåinger som faktisk blir gjennomført. Heldigvis også av Arbeiderpartiets egne ordførere, som mange steder har tatt lederskapet i krevende politiske prosesser. Problemet i forrige Stortingsperiode var i følge Trine Eilertsen at:

"Hvis den rødgrønne regjeringen hadde fortsatt, ville ingen diskutert kommunereform de siste tre årene. Da hadde det fremdeles vært stortingsflertall for en ny kommunestruktur, men ingen forsøk på å få det til."


Men med regjeringsskiftet vedtok Arbeiderpartiet plutselig en ny politikk fordi Norge fikk en regjering som faktisk ønsket å gjennomføre de nødvendige endringene Arbeiderpartiet har argumentert for i mange år. Trine Eilertsen beskriver det slik:

"Men det ble regjeringsskifte. Og på grunn av regjeringsskiftet endret Arbeiderpartiets analyse seg. Eller, analyse og analyse, fru Blom. Endringen kom ikke som følge av en komplett ny samfunnsanalyse, men som følge av at Høyre/Frp-regjeringen ønsket å gjennomføre en kommunereform. For å vise sin motstand mot reformen - eller var det Regjeringen - valgte Ap å avvise muligheten for å bruke tvang. Det er ingen annen måte å lese det på. For de grunnleggende utviklingstrekkene i Norge endret seg ikke fra Aps landsmøte i 2013 til landsmøtet i 2015. (...) Ingen ny forskning har vist at demografi, mer komplekse tjenestetilbud og endret infrastruktur er uten betydning for kommunenes evne til å løse oppgavene sine i fremtiden."

Og hun konkluderer med at:

"I denne saken plasserer Ap seg i en krisemaksimeringstradisjon. Partiet skaper inntrykk av at kommunereformen er en tvangsreform, der lokalpolitikerne overkjøres i stor stil. Men antallet sammenslåinger ligger neppe langt unna det Ap selv så for seg under landsmøtet i 2013, da partiet fremdeles åpnet for mild bruk av tvang."


Og her er en video som viser hvordan Arbeiderpartiet nå kritiserer regjeringen for en politikk som Arbeiderpartiet selv stod bak frem til helt nylig:

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar