tirsdag 10. januar 2017

Økt netthandel

I følge ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå øker netthandelen i Norge kraftig. Andelen av befolkningen som handler på nett har flatet ut og ligger på 75 prosent som har netthandlet de siste 12 månedene, men omsetningen i nettbutikkene har økt kraftig. SSB skriver på sine nettsider at:

"Ifølge undersøkelsen Bruk av IKT i husholdningene har 59 prosent av befolkningen mellom 16 og 79 år handlet på nett i løpet av de siste tre månedene, mens 75 prosent har netthandlet de siste tolv månedene. Andelen som har handlet på nett, har vært nokså stabil de siste årene, med en beskjeden økning fra 67 prosent i 2009. Omsetningen til nettbutikkene i Norge har derimot økt kraftig i den samme perioden, fra 8,2 milliarder i 2009 til mer enn 16 milliarder i 2015. Økningen fortsetter inn i 2016, der omsetningen i første halvår er 12,7 prosent høyere enn i tilsvarende periode i 2015."

Det kommer også frem noen interessante kjønnsforskjeller i denne undersøkelsen. Andelen kvinner og menn som handler på nett er omtrent den samme og det handles omtrent like ofte. Det både kvinner og menn handler oftest er reiser og billetter til ulike ting. Menn handler imidlertid for mer penger enn kvinner. Og mens kvinner er overrepresentert når det gjelder kjøp av klær er det flere menn som handler film, musikk, elektronikk og datautstyr. SSB skriver:

"Det finnes klare kjønnsforskjeller på hvor mye folk anslår å ha brukt på handling over internett. 27 prosent av mennene anslår å ha handlet for over 10 000 kroner på tre måneder, mot bare 16 prosent av kvinnene. (...) Kjønnsforskjellene er små når det gjelder andelen av befolkningen som er netthandlere, og antall netthandler disse gjør. Dette kan være en indikasjon på at menn og kvinner handler på nett omtrent like ofte, men at menn gjør større handler. Typer varer og tjenester menn og kvinner handler på nett kan også til en viss grad peke i den retningen. En større andel menn har handlet elektronisk utstyr og PC-maskinvare, mens en større andel kvinner har handlet klær og sportsartikler."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar