mandag 17. oktober 2016

Reisedager i KMD

Etter tre år i regjering kan man kanskje begynne å snakke om tradisjoner. Og en av våre viktigste tradisjoner i politisk ledelse i KMD er å reise rundt i landet på fylkesvise konferanser og presentere statsbudsjettet for rådmenn og ordførere i alle landets kommuner.

Disse besøkene til alle fylkene gjør vi ikke bare en gang i året, men to. Både vår og høst, på møter arrangert av fylkesmennene og KS. Nå på høsten foregår møtene dagene rett etter at statsbudsjettet er lagt frem. Hovedtema er naturligvis de delene av statsbudsjettet som betyr mest for kommunene, men vi snakker også om utviklingen de siste årene og utsiktene for inneværende år. Og på våren er det kommuneproposisjonen det handler om, der de ytre rammene for nest års statsbudsjett trekkes opp. Og naturligvis også inneværende års reviderte budsjett.

I løpet av de tre årene med H/FrP-regjering har jeg vært i nesten alle fylkene på disse konferansene og noen steder har jeg vært mange ganger. På møtene er det vanlig at KS gir sine synspunkter på de fremlagte budsjettene, mens kommuneøkonomiansvarlige hos fylkesmennene gir et overblikk over utslagene for de enkelte kommunene. I tillegg er det naturligvis spørsmål og kommentarer til oss som innleder om budsjettet og det er også vanlig at noen av kommunene forteller om hvordan budsjettet vil påvirke deres tjenestetilbud og -kvalitet. Dette er veldig nyttige innspill til oss som jobber med kommunepolitikk og kommuneøkonomien i statsbudsjettet.

Nå i oktober har jeg vært i Molde for å møte kommunene i Møre og Romsdal, i Steinkjer for å møte kommunene i Nord Trøndelag og i Fredrikstad for å møte kommunene i Østfold. Der har jeg i tillegg til å innlede om statsbudsjettet lyttet til synspunkter og lært om situasjonen i kommuner med noen felles utfordringer, men også noen ganske store forskjeller i både geografi og størrelse..

Bildet over er av rådmann Dag Willen Eriksen i Hvaler kommune i Østfold som snakker som hvordan de påvirkes av statsbudsjettet. På samme møte fortalte også ordførerne i Aremark og Hobøl om sin kommuneøkonomi og hvordan den påvirkes. Stortinget vedtok i vår endringer i kommunenes inntektssystem for å bringe inntektene bedre i samsvar med de reelle kostnadene den enkelte kommune har, noe som slår ulikt ut for kommunene og påvirker neste års budsjett. Dessuten er ser vi nå hvordan de gode incentivene for kommuner som har valgt å slå seg sammen begynner å slå ut.

Men den aller beste nyheten for kommuneøkonomien kommer allerede i år. For i tillegg til over fire milliarder i nye frie inntekter på budsjettet for 2017 er det slik at kommunene vil få 3,8 milliarder mer i skatteinntekter allerede i 2016. Det gir kommunene et betydelig større handlingsrom enn det de kunne regne med bare for et halvt år siden.