onsdag 5. oktober 2016

Elektronisk helsekort for gravide

Noen ganger slipper det ut noen gode nyheter om hva som kommer i et statsbudsjett litt i forkant. For noen dager siden blogget jeg om satsingen på digitale domstoler, en satsing som både vil spare tid, kutte kostnader og bedre rettssikkerheten. Og for en uke siden blogget jeg om hvordan en ny digital komponent kan automatisere mer av byggesaksbehandlingen, avsløre feil i byggesøknader og spare milliardbeløp i kommunene og byggenæringen,

En annen satsing som det er varslet at kommer er elektroniske helsekort for gravide. Det kunne TV2 fortelle dette for noen dager siden. I en oppfølgersak skriver tidsskriftet Dagens Medisin at dette er et digitaliseringsprosjekt som i flere år har vært etterspurt både av helsepersonell og de gravide selv. Dagens Medisin skriver:

"Hvert år er det 60.000 kvinner gravide som til sammen har cirka 720.000 konsultasjoner. Dagens helsekort skrives for hånd og det er den gravides ansvar å ha helsekortet med ved alle relevante møter med helsetjenesten. Når noen glemmer kortet, fører det til problemer. Elektronisk helsekort for gravide har lenge vært etterspurt fra både helsepersonell og den gravide selv. Allerede for ti år siden varslet myndighetene en digital løsning."

I statsbudsjettet for 2017 er det satt av penger slik at dette kan gjennomføres. Det digitale helsekortet erstatter et papirbasert helsekort som har vært omtrent uendret siden 1984 og som de gravide har vært nødt til å ta med seg på kontroller og annen kontakt med helsesektoren. Dagens papirkort innebærer en risiko for at sensitive personopplysninger kan havne på feil sted om helsekortet kommer bort.. For helsepersonell er det i dag slik at de måtte fylle ut samme opplysninger både i papirskjemaet og i sitt elektroniske journalsystem. Det papirbaserte formatet kan også gjøre det vanskelig å få tak i opplysninger for andre i helsesektoren som trenger den.

Det nye elektroniske helsekortet er ikke noe man trenger å med seg i lommen eller i vesken, men informasjon som er tilgjengelig på nettet og kan hentes frem når man trenger dem, også for helsepersonell som har tilgang og har behov for opplysningene. Dette gjør at personopplysninger kan sikres mot at uvedkommende får innsyn på en langt bedre måte og at man vet hvem som har tilgang. Helsekortet vil dessuten kunne hente relevante data fra ulike kilder og dermed kunne ha mer informasjon enn de papirbaserte kortene, og gi den gravide enda bedre oversikt over egne helseopplysninger. Et godt eksempel på hvordan digitalisering bidrar til å skape en enklere hverdag.