torsdag 13. oktober 2016

HiOA og Simula etablerer Senter for digitalisering

Olav Lysne forteller om Senter for digitalisering
Onsdag fikk jeg være med på lanseringen av noe jeg tror kan bli en spennende og viktig nyskaping innenfor IKT-utdanning på høyt nivå i Norge. Det er Høyskolen i Oslo og Akershus og Simula Reasearch Laboratory som står bak en ny sentersatsing som skal omfatte både utdanning og forskning, men som særlig utmerker seg med en arbeidslivsnær profil. Det er professor Olav Lysne som er påtroppende leder for det nye senteret.

Noen vil helt sikkert mene det er overraskende at et spisset internasjonalt toppforskningsmiljø som Simula, med en sterk posisjon innenfor akademisk forskning og en svært høy suksessrate på søknader til EUs forskningsprogrammer, skal samarbeide med en høyskole som har sin styrke i praksisnær høyere utdanning innenfor sykepleie, lærerutdanning og ingeniørfag, i nær kontakt med arbeidslivet i regionen, men med en lav produksjon av akademisk forskning.

HiOA og Simula påstår at det nettopp er denne kombinasjonen av helt ulike styrker som gjør at det nye senteret vil dekke samfunnsbehov ingen andre dekker. I Norge vil det være et økende behov for IKT-kompetanse på høyt nivå i mange yrker og bransjer i årene som kommer. Det skal digitaliseres i helse- og omsorg, skole, byggenæring, energibransje og offentlig forvaltning, alle områder der Høyskolen i Oslo og Akershus har en viktig rolle som utdanningsinstitusjon. Fakultetet for teknologi, kunst og design utdanner dessuten allerede it-ingeniører og IKT-utdanningen inngår i et fakultet som har kompetanse på design og designdrevet innovasjon.

Kombinert med Simulas solide forskningposisjon, internasjonale nettverk og erfaring med innovasjon og forskningbasert nyskaping, kan dette bli veldig spennende. I invitasjonen som gikk ut til pressen i forkant av lanseringen sier de dette når de beskriver ambisjoner de har for denne satsingen:

"Simula og HiOA tar grep og samler nå to av Norges sterkeste utdannings- og forskningsmiljøer innenfor anvendt IKT-kunnskap i et høyteknologisk senter. Målet er å levere flere høyt kvalifiserte kandidater på bachelor, master og ph. d.-nivå, i tillegg til forskning på høyt nivå i bruk av IKT. - Vi er inne i en tid der samfunnet skriker etter høy IKT-kompetanse, og det er stort behov for å koble slik kompetanse opp mot arbeids- og næringsliv, sier rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Curt Rice. Rektor Curt Rice er svært glad for samarbeidet med Simula Research Laboratory om det nye senteret for digitalisering. – Simula er virkelig en suksesshistorie i Norge. De har et sterkt fagmiljø, og er blant de aller sterkeste når det kommer til å hente hjem forskningsmidler fra EU, og til å publisere forskning. Når vi går sammen med dem er det for å koble de beste kreftene i landet innen arbeidslivsnær digitalisering og IKT, sier Rice."

Det er også interessant å se at denne satsingen ikke kommer som resultat av en politisk vedtatt satsing eller en ny post på statsbudsjettet. Initiativet skjerr innenfor rammen av dagens struktur og finansiering av forskning og høyere utdanning i Norge, der det finnes et handlingsrom og muligheter til å gjøre nye og spennende ting på tvers av institusjoner og fagmiljøer. Noen ganger krever dette at man gjør mindre av noe annet. Men viktigst at alt så krever det initiativtagere og ledere som ser hvor handlingsrommet er og utnytter mulighetene som finnes. Aslak Tveito, direktør ved Simula, sa i sin tale på lanseringsarrangementet at dette først og fremst handler om folk. Folk som vil gjøre noe nytt sammen og som klarer å samarbeide på en slik måte at 1+1 i dette tilfellet blir mye mer enn to. Derfor blir det veldig spennende å følge med på fortsettelsen.