tirsdag 25. oktober 2016

Beste og vanskeligste land å drive bedrift i

I hvilke land i verden er det enklest å eie bedrift og drive forretningsvirksomhet? Og hvor er det vanskeligst? I dag har Verdensbanken kommet med den 14. utgaven av sin store rapport, "Doing Business 2017", som rangerer hvor godt 190 land legger forholdene til rette for sitt hjemlige næringsliv. Rapporten sier dette om de 11 ulike områdene som blir rangert:

"Doing Business measures aspects of regulation that enable or prevent private sector businesses from starting, operating and expanding. These regulations are measured using 11 indicator sets: starting a business, dealing with construction permits, getting electricity, registering property, getting credit, protecting minority investors, paying taxes, trading across borders, enforcing contracts, resolving insolvency and labor market regulation."

Årets undersøkelse har for første gang tatt inn en kjønnsdimensjon i noen av indikatorene fordi de som står bak undersøkelsen, med rette, mener at dersom man diskriminerer næringsutøvere ut fra deres kjønn så er det noe som er svært skadelig for næringsliv. Og minst like skadelig fordi samfunnet da går glipp av innovasjon og vekst. I forordet i rapporten skriver de dette:

"Doing Business 2017 highlights the large disparities between high- and low-income economies and the higher barriers that women face to starting a business or getting a job compared to men. In 155 economies women do not have the same legal rights as men, much less the supporting environment that is vital to promote entrepreneurship. Doing Business 2017 gives prominence to these issues, expanding three indicators—starting a business, registering property and enforcing contracts—to account for gender discriminatory practices."

Rapporten er en omfattende sak på omkring 340 sider der det blir redegjort for de ulike indikatorene som brukes for å rangere landene. Den går også igjennom hvilke endringer som har skjedd i ulike lands lov- og regelverk siden forrige rapport.

Er man mest opptatt av selve rangeringen, både hovedlisten og de ulike delindikatorene, er det enkleste å gå inn på denne interaktive listen på nettet. På listen ser man at New Zealand er på førsteplass, foran Singapore, Danmark, Hong Kong, Sør Korea, Norge, UK, USA, Sverige og Makedonia. De fire nederste på listen, landene i veden der det er værst å drive næringliv, rangert fra plass 187 til 190 er Venezuela, Libya, Eritrea og Somalia.

Norge er på en svært imponerende 6. plass, opp to plasser fra i fjor, noe som er omtalt i nettavisen E24 i kveld som den gladnyheten det er. Og i Europa er Norge helt oppe på 2. plass, bak Danmark. Verdensbanken har laget en egen oversiktsside på nettet der man ser Norges plassering på de ulike delindeksene. Her ser vi at Norge gjør det bra på mye, men at det også er forbedringsmuligheter. Norge er for eksempel nede på 43. plass på planprosser og byggetillatelser. Her er det den største byen i hvert land som er målt, så det er både plan- og byggregelverk generelt, men også tiden det tar å få til nødvendige godkjenninger for å bygge noe i Oslo som er målt.

Ser vi videre på oversikten ser vi at Norge er nr 12 når det gjelder hvor enkelt det er å skaffe bedriften elektrisitet, på 14. plass når det gjelder registrering av eiendom, 21. plass når det gjelder for enkelt det er å få registrert en ny bedrift, nede på 75 plass på tilgang på kreditt, på 9. plass på beskyttelse av minoritetseiere, 26. plass på hvor enkelt det er å betale skatt, på 22. plass på grensekryssende handel, 4. plass på det rettslige rundt konflikter om kontrakter og 6. plass når det gjelder håndtering av konkurser.

Forenklingstiltak for næringslivet står høyt på regjeringens dagsorden. Flere nye forenklinger er allerede vedtatt, blant annet når det gjelder enklere offentlige anskaffelser, Noen ligger til behandling i Stortinget, for ekempel ytterligere forenklinger i plandelen av plan- og bygningloven, og flere forslag kommer. I dette arbeidet er slike gjennomganger som den Verdensbanken har gjort svært verdifulle. Vi ser at vi har et godt utgangspunkt, er på rett vei, men at det fortsatt er er jobb å gjøre for å få til ytterligere forenklinger for næringslivet.