lørdag 29. oktober 2016

Nei, tiden for ny vannkraft er ikke over

Lørdag var det 150 år siden Sam Eyde ble født, Norges kanskje viktigste gründer og industriutvikler noen gang. I 2015 ble en viktig del av denne arven markert da Rjukan og Notoddens industriarv kom med på UNESCOS verdensarvliste.

Er det så slik at denne industriarven er noe som tilhører historien? Der det som kan bygges ut er bygget ut, mens resten er vernet, der kraftkrevende industri er på museum og der det det eneste som vokser er sol- og vindkraft?

At det ikke er slik, men tvert imot slik at ren norsk vannkraft også har en stor fremtid fikk vi et godt eksempel på for et par uker siden da Statkraft åpnet Nedre Røssåga kraftstasjon i Hemnes kommune i Nordland. Kraftsstasjonen ble opprinnelig bygget på 1950-tallet, men har vært gjennom en stor oppgradering som kapasitetsøkning. Statkraft skriver i sin pressemelding:

"Rehabiliteringen og utvidelsen startet våren 2012 og er blant de største vannkraftprosjektene i Norge på 2000-tallet. (...) Den totale kapasiteten i Nedre Røssåga er økt fra 250 MW til 350 MW. Total årlig produksjon øker med ca. 200 GWh til omtrent 2150 GWh, tilsvarende behovet til mer enn 100.000 norske husstander."

Årsproduksjonen fra kraftverket på rundt 2,1 TWh tilsvarer omkring 1,6 prosent av Norges elektrisitetsproduksjon. Men det er ikke bare i en norsk sammenheng anlegg som dette er viktige. I et europeisk energimarked som har som mål å kutte bruken av kull og der man blir stadig mer avhengig av elektrisitet fra sol og vind, som bare kommer når solen skinner og vinden blåser, er vannkraften en svært viktig bidragsyter.

Vannkraft er som et slags miljømessig kinderegg, som gjør tre bra ting på en gang: Det er for det første en ren og utslippsfri energikilde som i seg selv er et betydelig fortrinn i en verden der energiproduksjon er en stor bidragsyter til både lokal forurensning og til utslipp av klimagasser. Og som eksemplet i Røssåga viser er det også mulig å få enda mer ren energi ut av eksisterende utbygger. For det andre er vannkraft en viktig muliggjører for økt bruk av annen fornybar energi, Vannkraft samspiller godt med sol- og vindenergi fordi magasinene i praksis fungerer som enorme batterier som har en ekstra viktig rolle når været blir kaldt, vinden avtar, solen forsvinner og etterspørselen går til himmels.

Og for det tredje er ren vannkraft en viktig partner for fremtidens kraftkrevende og grønne industri, I en verden som både skal løse store klimautfordringer og samtidig skal fjerne fattigdom og skape mervekst og velstand for verdens befolkning. blir koblingen mellom industri og energi minst like viktig som på Sam Eydes tid, Det bygges nye kraftkrevende datasentre for å lagre alle dataene våre i nettskyen. Robotisering, automatisering og 3D-printere gjør at industri som har flyttet til lavkostland kan bli mer konkurransedyktig hjemme. Men den trenger ren og fornybar energi. Ikke rart kommunikasonsdirektør Bente Engesland i Statkraft ser en lys fremtid for stor vannkraft i sitt innlegg om åpningen av Nedre Røssåga kraftstasjon:

"Fremover vil vi få flere store rehabiliteringer i Norge. Statkraft gjør oppgraderinger for halvannen milliard i året på de norske vannkraftverkene – og tallet kan bli høyere i fremtiden. For de store vannkraftutbyggingene fant sted på 1960-tallet, og nå skal de rustes for tiår med ny ren produksjon. Oppgraderingen av norske vannkraftverk er vesentlig for en fornybar fremtid og et direkte bidrag til grønn konkurransekraft i Norge. Vi sikrer verdien av ren og fleksibel energi for nye generasjoner. Norge må ta denne energien i bruk. Vi må skape forretningsmuligheter gjennom bruk av ren energi – gjennom elektrifisering, datasentre og annen industri."