søndag 1. november 2015

Ted Cruz angriper venstrevridde utspørrere

Det store samtaletemaet, i hvert fall på CNN som jeg så på, etter de republikanske presidentkandidatenes TV-debatt tidligere i uken var hvordan alle spørsmålene kom fra venstre og hvordan flere av kandidatene under debatten slo hardt tilbake mot den ensidige måten å stille spørsmål. Aller hardest til angrep gikk Ted Cruz, noe man kan lese om her og se i dette klippet:At journalister flest er mye mer venstreorientert enn befolkningen generelt vet vi fra norske undersøkelser av journalisters partivalg, men dette er ikke noe særegent for Norge. I USA er beskyldninger om "liberal media" et ganske fast underliggende tema i den republikanske valgkampen, men de var grunn til å bli ekstra provosert av måten CNBCs programledere vinklet sine spørsmål. Og temaet venstrevridde spørsmål dominerte som sagt også helt, sammen med problemene til Jeb Bush, i den etterfølgende diskusjonen jeg så da CNN dekket debatten rett i etterkant.

Så er det naturligvis mulig å innvende at a) det spørsmålet Ted Cruz egentlig fikk og lot være å svare på om å ikke ta ansvar for å vedta et fungerende gjeldstak og unngå et "government shutdown" er et godt spørsmål, og at b) den aller første debatten med de republikanske presidentkandidatene var på Fox News, med minst like tøffe spørsmål fra programledere godt til høyre for den politiske midtstreken. Likevel er det nok et faktum at det massive flertallet av politiske TV-journalister aldri ville vurdert å stemme på noen av de republikanske kandidatene. Og at det er en demokratisk utfordring det kan være verdt å reflektere over.