fredag 6. november 2015

Litt mer helsestatistikk

Onsdag blogget jeg om Helsedirektoratets nye statistikker for blant annet ventetid og antall pasienter i helsekø i Norge, som viser at ting går i riktig retning. Men dette svarer bare på om ting går rett vei, ikke på om tilstanden på norske sykehus og i andre deler av helsesektoren er bedre eller dårligere sammenlignet med andre land.

Da passer det jo bra at Statistisk sentralbyrå nettopp har lagt ut nye oversikter fra OECD, Health at a glance, som sammenligner helseindikatorer i ulike land. Hele rapporten på 220 sider kan leses online på OECDs nettsider, mens SSB har presenterer noen utvalgte grafer.

Ikke uventet er Norge blant de landene som bruker mest penger på helse. Summerer vi utgifter pr innbygger til offentlige og private helsetjenester er Norge på tredjeplass bak USA og Sveits, men måler vi bare offentlige helseutgifter er Norge på topp foran Nederland og USA. Nå er det vel ikke nødvendigvis slik at det å bruke mest penger er det samme som å ha best resultater, men det hjelper i hvert fall når det gjelder å ha høy dekning av helsepersonell. SSB skriver dette om antall leder og sykepleiere i Norge:

"Norge har litt mer enn 4 leger per 1000 innbygger (4,3). Til sammenligning har Sverige 4 og Danmark 3,6. Gjennomsnittet i OECD er 3,3. Hellas er her i en særstilling med flere enn 6, mens Østerrike har 5. Gjør vi samme øvelse for sykepleiere, er det bare Sveits som har flere enn oss. Vi har nesten 17, mens de har litt flere enn 17 sykepleiere per 1000 innbygger. Danmark har nesten like mange som oss, mens Sverige har om lag 11. Gjennomsnittet i OECD er 9,1."

Men også dette er å måle input av ressurser og ikke resultater. Problemet er at fordi folk har ulike sykdommer og forskjellige kombinasjoner av helseplager, så er må man måle mange ulike ting for å få et helhetlig inntrykk, noe som er poenget med OECDs gjennomgang. De ser blant annet på hvor stor sannsynlighet det er for at du overlever når du blir behandlet for ulike alvorlige helseproblemer i forskjellige land, og også her kommer Norge bra ut i følge SSB:

"Dersom du får hjerteinfarkt i Norge, er det relativt god sjanse for at du overlever. For 100 som blir behandlet for akutt hjerteinfarkt, viser nye tall fra OECD at det er mellom 7 og 8 som dør innen 30 dager i Norge. Gjennomsnittet i OECD er om lag 9. Overlevelsen er høy i mange land, og de siste årene har den også blitt høyere; Det er færre som dør etter et infarkt sammenlignet med tidligere. Det er også gode sjanser for å overleve et hjerneslag. Med om lag 8 døde per 100 som blir lagt inn, ligger vi et stykke under OECD-snittet på 10. Det er mange av de samme landene som har høy grad av overlevelse etter både hjerteinfarkt og hjerneslag. Det gjelder også Norge og kan være en indikasjon på at akuttberedskapen i Norge er god.

Det er flere som overlever brystkreft og livmorhalskreft. Nærmere 90 prosent overlevde brystkreftbehandling i perioden 2008 til 2013, mens gjennomsnittet i OECD var om lag 85 prosent. Dette er målt ved å se hvor mange som fortsatt lever fem år etter endt behandling og sammenligne med hvor mange som fortsatt lever i tilsvarende aldersgruppe. Går en ti år tilbake i tid, var det om lag 86 prosent som overlevde i Norge. Samme metode benyttes for å måle overlevelse etter livmorhalskreft. De nyeste tallene fra OECD viser at Norge har den høyeste overlevelsen ved livmorhalskreft i OECD. Tall for perioden 2008 til 2013 viser at 81,2 prosent overlevde. Gjennomsnittet i OECD var om lag 65 prosent. For Norges del er det en økning fra 75 prosent ti år tidligere."