tirsdag 3. november 2015

En kokebok om sosialt entreprenørskap

 I dag var landets sosiale entreprenører samlet, sammen med representanter for offentlig sektor og næringsliv, på den store SosEnt-konferansen 2015 i regi av Ferd. Som lesere av denne bloggen vil vite har jeg lenge hatt tro på at sosialt entreprenørskap kan bidra til å løse noen av de mer komplekse utfordringene i samfunnet. Utfordringer som verken de tradisjonelle offentlige eller private virksomhetene helt klarer å finne løsninger på.

I 2010 skrev jeg en blogpost her som het "Trenger vi sosiale entreprenører i verdens rikeste land?", som blant annet beskrev Stephen Goldsmiths bok om erfaringene han gjorde da han jobbet for borgermester Michael Bloomberg i New York med å finne gode modeller for sosialt entreprenørskap. I dag var Jan Tore Sanner på SosEnt-konferansen og holdt et innlegg som inneholdt noen av de samme begrunnelsene for hvorfor sosiale entreprenører også i Norge kan være godt egnet til å gå løs på noen av de vanskeligste utfordringene:

"Vi må utnytte ressursene i samfunnet bedre. Vi kan ikke opprettholde et skarpt skille mellom hva offentlig sektor skal gjøre, hva privat sektor skal gjøre og hva frivillige skal gjøre. Derfor må vi spørre: Hvordan vi kan løse oppgavene sammen? Tradisjonelt kan vi si at: Offentlig sektor er gode på: Forvalte regelverk. å skape stabilitet, trygghet og forutsigbarhet, kjernen i velferdsstaten. Privat sektor er gode på: Skape forretningsvirksomhet som holder over tid. Tilby det kunden vil betale for. Frivillig sektor gode på: Mobilisere, skape fellesskap og glede. Tungt inne i sport og kultur (60%), men også helse og sosiale tjenester. Supplerer og forsterker offentlige tjenester. 

Likevel noen områder som ikke er dekket. De nominerte til årets sosiale entreprenør viser eksempler: Tar tak i uløste behov som tradisjonelle strukturer og organer ikke uten videre løser. Sosiale entreprenører tar det beste fra offentlig, privat og frivillig sektor:
- Nytenkning og dynamikk fra privat sektor
- Hjertevarme og idealisme fra frivillig sektor
- Samfunnsansvaret fra offentlig sektor

Men vi må skape rom for å få til det nye samspillet. Det er mye usikkerhet i alle sektorene på hvordan dette kan skje. På mine reiser har jeg hørt mange kommunepolitikere som vil samarbeide mer med frivillige organisasjoner, men regelverket er så vanskelig at de ikke våger. Møter også mange frivillige som gjerne vil bidra, men som heller ikke vet helt hvordan de går frem."

For å bidra til å gjøre noe med denne usikkerheten om hvordan man skal gå frem, både hos kommune og stat som ønsker å benytte seg av mer utradisjonelle og innovative aktører og hos de sosiale entreprenørene som gjerne vil bidra, lanserte Jan Tore Sanner nyheten om at vi skal lage en "kokebok" om sosialt entreprenørskap.

Men hva er en kokebok? Vi tenker oss at det er en kombinasjon av inspirasjonshefte, eksempelsamling, tipshefte og veileder som kan bidra til å øke kompetansen og senke risikoen for de som skal gå løs på et slikt samarbeid og ikke har gjort det før. Kommunal og moderniserngsdepartementet laget nylig et inspirasjonshefte om samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor, med flere konkrete eksempler og tips. Jeg tenker meg at en ny kokebok tar dette et skritt videre og er særlig opptatt av hvordan man kan gå frem for å samarbeide med sosiale entreprenører for å løse ulike utfordringer som best løses i et slike samarbeid. 

I dette arbeidet er det også viktig at vi som skal lage kokeboken ikke sitter inne i departementet og tenker ut ting for oss selv, men får innspill om eksempler og ideer fra folk som har gjort verdifulle erfaringer. Og så håper jeg at vi også får noen gode synspunkter på hva som kan gjøres for å fjerne hindringer som står i veien for et bedre samspill og mer innovasjon.