onsdag 18. november 2015

Fem kommuner i Østfold vil slå seg sammen

Vi er på vei inn i den perioden der kommunene skal avslutte sine utredninger om hvilke nabokommuner de bør slå seg sammen med og ta beslutninger om hvordan de skal gjennomføre det. Fordi man ikke kan utrede seg frem til alle svar må man på et tidspunkt viser politisk lederskap og bestemme seg, og rette oppmerksomheten mot hvordan det skal gjøres rent praktisk.

Det er dette som nå har skjedd mellom hele fem kommuner i Indre Østfold som har laget en intensjonsavtale om sammenslåing, og som nettsidene til NRK Østfold skriver om nå. De fem kommunene er Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg. Bruker man nettverktøyet nykommune.no til å slå sammen de fem kommunene vil man se at den nye kommunen blir ganske stor, i hvert fall i folketall, med 41 500 innbyggere. Det er større enn Haugesund og Porsgrunn, og omtrent like stort som Tønsberg.

Ser man på kartet kan kanskje den planlagte nye kommunen umiddelbart se litt lang og smal ut, men ser man litt nøyere etter så ser man at den er veldig logisk. Dette er kommuner som ligger på rekke og rad langs E18 på strekningen mellom Oslo og svenskegrensen (Töcksfors ligger rett over grensen når man har passert Ørje, men følger man E18 videre kommer man til Karlstad og etter hvert til Stockholm). Tettstedene i disse kommunene, som Tomter, Askim, Spydeberg og Mysen, ligger også langs jernbanens Østre Linje, en svært viktig pendlerstrekning som gjør det mulig å for eksempel reise fra Askim til Oslo med tog på under en time. Mange i Oslo tror nok det er lengre vei til Askim enn det faktisk er.

Denne flotte og praktiske beliggenheten, med kort reisevei til Oslo og Akershus, men med langt lavere boligpriser, gjør at det er kraftig befolkningsvekst. På nykommune.no er det beregnet at folketallet vil være over 53 000 i den nye kommunen i 2040. Da virker det også veldig logisk at nettopp disse kommunene, med korte avstander og god transportinfrastruktur seg imellom, ønsker å slå seg sammen, Da vil de kunne synliggjøre regionens attraktivitet og trekke til seg nye arbeidsplasser. De har også regnet ut at de kan spare en del penger på administrative oppgaver og som kan frigjøres til andre formål. På NRK Østfold står det:

"Nå ønsker de fem kommunenes ledere å fremheve de økonomiske fordelene av en slik fusjon. – Vi får større muskler, og kan bedre opprettholde desentraliserte tjenester på en god måte. Og med et robust fagland i bakkant så blir kvaliteten bedre, sier Hals (ordfører i Askim). – Vi sparer 30–40 millioner i året på ny administrasjon og kommunestyre. Det kan bli 750 millioner de 20 første årene, sier Unaas (ordfører i Eidsberg). – Vi har jobbet litt de siste to dagene med hvordan vi eventuelt skal bruke dette, sier Hals. Blant annet på ishall, et stort næringsfond, en innendørs fotballbane, og andre fyrtårn som vi kan få etablert sammen, men ikke hver for oss."

Dette er en spennende fortelling om frem fremoverlente kommuner som er opptatt av utfordringene som kommer og som ser mulighetene som ligger der. Og der de lokale politikerne nå tar lederansvar. Men det er pussig hvor lite riksmediene, med et hederlig unntak for NRK, får med seg det som foregår i Indre Østfold, og mange andre steder i landet. Det er bare et par dager siden Klassekampen skrev av nesten ingen kommuner har planer om å slå seg sammen, og blant de få de hadde fått med seg var ikke de fem kommunene i Indre Østfold. Kanskje tror Klassekampen at det aldri vil skje noe interessant i indre Østfold? Det er i så fall en grov undervurdering av en region som, med sin beliggenhet, sin befolkningsvekst og sin transportinfrastruktur, har store muligheter og har tenkt å bruke dem. Da er en kommunesammenslåing en viktig del av fremtidsplanene.