onsdag 11. november 2015

- Det er vi som er sykehuset

Pasienter og ansatte har nettopp flyttet inn i det splitter nye Sykehuset Østfold Kalnes. Der har de fått moderne ikt-løsninger, siste nytt innen medisinsk utstyr og gjennomtenkte løsninger for hvordan arealene skal brukes best mulig. Men i forbindelse med innflyttingen viste de denne fine filmen som minner om at det er menneskene som arbeider der som er det aller viktigste på et sykehus:De har også laget en lengre video som forteller om prinsippene som ligger til grunn for sykehusets utforming og viser eksempler på sammenheng mellom disse prinsippene, valg av arkitektoniske og tekniske løsninger og arbeidsprosessene som medarbeiderne tar del i. Den kan man se her. Jeg synes dette er et veldig godt eksempel på hvordan vi må tenke nytt også når det gjelder utformingen av bygg og romløsninger dersom vi skal klare å få fullt utbytte av nye teknologiske verktøy og smartere arbeidsprosesser.