torsdag 26. november 2015

Digidel - for økt digital deltagelse

Norge er et av de mest digitalt utviklede landene i verden, i den forstand at stadig flere tjenester og underholdningstilbud og stadig mer nyhetsformidling, debatt og kommunikasjon foregår på internett. Ja, det er etterhvert mye som bare finnes på nett, slik at de som ikke bruker nettet kan risikere å være på utsiden av mye av det som foregår i samfunnet.

Derfor må det være et mål å redusere dette digitale skillet i samfunnet, slik at flest mulig behersker selvbetjente nettjenester og deltar i samfunnet digitalt. Det er bakgrunnen for lanseringen av nettstedet digidel.no, et nettsted som ble lansert på en veldig bra konferanse på onsdag denne uken som samlet frivillige organisasjoner, statlige og kommunale virksomheter og private bedrifter. Virksomheter som har det felles at de ønsker å bidra til å øke den digitale deltagelsen i samfunnet, men som i mange tilfeller også kan kutter kostnader når de får flere fornøyde digitale brukere. For mange offentlige virksomheter betyr dessuten flere brukere på smarttelefon og nettbrett at de ansattes tid og kompetanse i større grad kan brukes på de mer kompliserte utfordringene, de som ikke kan løses gjennom selvbetjening.

Man hva skal politikere og departementer egentlig gjøre for å øke den digitale deltagelsen? Man kan jo ikke drive egen kursvirksomhet, det er det andre som er lagt bedre egnet til å gjøre. I dag er det en rekke ulike organisasjoner og bedrifter som har ulike kurs og opplæringstilbud målrettet mot ulike deler av befolkningen. Det vi derimot ser er at mange gode verktøy og kursopplegg er veldig lite kjent og at mange bruker tid på å lage ting som de kunne lånt fra noen andre som allerede har laget det. Ideen med nettstedet digidel.no er derfor å samle og tilgjengeliggjøre disse bra tingene, På nettstedet er det beskrevet slik:

"Digidel.no er et nettsted for deg som driver kurs- og opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. Ressursene som ligger her er utviklet av Digidel-programmet og andre som driver opplæring av de med lav digital kompetanse. Du kan fritt laste ned, bruke og tilpasse alle ressursene du finner her. I tillegg kan du dele dine presentasjoner med andre. Alle ressurser på digidel.no er gratis."

Går man inn på Digidels oversikt over ressurser vil man se at de er delt inn i to kategorier. Det er den delen som heter Digidelpakker, tilrettelagte undervisningspakker som er utviklet av programmet og som tar for seg noen grunnleggende temaer som mange vil ha nytte av. Den andre heter rett og slett "andre ressurser" og er et stort bibliotek med ulike læringsressurser, kursopplegg og verktøy som ulike virksomheter har valgt å dele gratis og som vil vokse seg mye større etter hvert som flere deler det de har.

På programmet på konferansen onsdag var det også flere innlegg fra private bedrifter som driver gratis opplæring av de ikke-digitale kundene sine i bruk av digitale verktøy. Dette var det veldig interessant å høre om, av to grunner: Dels fordi mange private, for eksempel banker og teleoperatører, har mye lengre erfaring enn offentlige virksomheter med å få kundene til å ta i bruk selvbetjeningsløsninger på nett. De har gjerne også mye hyppigere kontakt med kundene enn det en offentlig virksomhet har kontakt med innbyggerne. Og for det andre er det veldig nyttig å høre om fordi det for disse private bedriftene er veldig lønnsomt å få enda flere til å da ibruk nettbrett og smarttelefon i stedet for å ringe eller komme til en skranke. Bedriftene kan kombinere det å ta et samfunnsansvar for økt digital deltagelse med noe som også er forretningsmessig smart. Det gjør at de private digitale tjenesteleverandørene kan samarbeide godt med både frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter som jobber for å øke den digitale deltagelsen, også bidra med sine erfaringer inn i Digidel.