mandag 23. november 2015

Jubel for regionale innovasjonspenger

I løpet av dagen er det jublet i lokalaviser over hele landet for friske penger til kompetanse-bygging i næringsklynger. Illustrasjonen til høyre er fra et avisoppslag om det som heter Arena Innovasjon Torskefisk i Lofoten og Vesterålen, men det er lignende oppslag om NCE Subsea og Maritim Forenings satsing på etter- og videreutdanningstilbud i Sogn og Fjordane og også om 57 nord-norske reiselivsbedrifter som satser på kompetansebygging på vinterturisme i nord og får støtte til dette.

Ordningen det er snakk om heter Kompetansebygging i regionale næringsmiljø og beskrives slik på Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettsider i mandagens pressemelding:

"Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø er ei ordning oppretta og finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Ordninga skal medverke til tettare samarbeid mellom næring og utdanningsinstitusjonar. Målet er regional utvikling og fleire kompetansearbeidsplassar i distrikta. Årleg blir det sett av omlag 20 millionar kroner til denne innsatsen. Ordninga er forvalta av Innovasjon Noreg i samarbeid med fylkeskommunane, Forskingsrådet og Siva."

Ordningen er ikke blant de største næringsrettede virkemidlene vi har, men den er veldig spennende fordi den er så målrettet mot det å bygge opp samarbeidet mellom noen fremoverlente regionale næringsklynger og noen utvalgte utdanningsinstitusjoner, Denne brobyggingen mellom næringslivet i distriktene og kunnskapsmiljøene er sannsynligvis noe av det viktigste vi kan gjøre for å skape forutsetninger for at lokale næringsklynger kan vokse seg sterkere.

På våren i fjord ble det tildelt penger til syv spennende kompetanseprosjekter gjennom denne ordningen, noe jeg blogget om her da jeg besøkte Høyskolen i Bergen og fikk lære mer om samarbeidet de har med næringslivet i Osterfjord-regionen i Hordaland som er verdensledende på robotteknologi og trenger tilgang på mer kompetanse. Ordningen som støtter kompetansebyggingen rundt slike regionale klynger gjør det lettere for både høyskoler og videregående skoler å bygge opp nye og mer næringslivsrelevante utdanningstilbud.

I år var det i alt 28 søkere og av disse var det 10 regionale prosjekter som fikk støtte. De 10 prosjektene kan man lese om her på KMDs nettsider. Både IKT-klynger, marint næringsliv og ikke minst satsinger på å utvikle fremtidens produksjonsindustri er med på listen. I tillegg til de tre jeg allerede har nevnt finner vi følgende syv klyngesamarbeid på listen over de som får støtte til kompetansesatsinger:

IKT Telemark med utgangspunkt i Rjukan/Notodden miljøet: "Industriell datasenterkompetanse",
IT-forum Sogn og Fjordane: "Næringsretta IT-utdanning i Sogn og Fjordane",
Kongsbergregionen: "Smart automasjon og produksjon for fremtidig norsk industri", 
Kunnskapsparken Helgeland : "Kompetanse for grønt skifte i industrien på Helgeland". 
Legasea (biomarin arena-klynge i primært i Ålesund og Kristiansund) "Et marint drømmeløft - kompetansesprang innen prosessteknologi", 
Molde Kunnskapspark: "Etterutdanningsprogram i innovasjon med fokus på Industrielt Internett",
TotAl gruppen: "Avansert -og automatisert utdanning for framtidsretting av norsk vareproduserende/mekanisk industri med utgangspunkt i Industri 4.0"