lørdag 4. juli 2015

Tydelig satsing på IKT

En viktig basislærdom når man driver med aktiv politikk er at man må passe på å fortelle om de gode nyhetene selv, for det er alltid noen andre som tar seg av og prøver å holde liv i det negative. Opposisjonen får man, av naturlige grunner, ikke drahjelp fra, de har som jobb å finne feil og mangler. Media er helst kritiske i sine kommentarer og jakter på nyheter med negativ vri. Og ulike interesseorganisasjoner har alltid noe de ikke er fornøyd med, eller ønsker mer av, og glemmer ofte å nevne det som er gjennomført og som de er fornøyd med.

Derfor var det en hyggelig overraskelse å se Finansavisen lørdag der Allisdair Munro, direktør i næringslivsorganisasjonen Virke, hadde veldig mye positivt å si om regjeringens satsing på digitalisering i offentlig sektor. Og det helt uten at vi har vært på møter eller snakket sammen på forhånd. Han tar utgangspunkt i ukens nyhet om at skjemaet for å søke foreldrepenger er forbedret, og forenklet, nevner digitalisering av søknader om bostøtte i Husbanken og elektronisk tinglysning i Kartverket. Så skriver Finansavisen videre:

"Undersøkelsen fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at kun 14,8 prosent av de undersøkte statlige bedriftene oppgir mangel på politisk vilje og uklare mål som et hinder for utviklingen av elektroniske tjenester. Dette tilsvarer en nedgang på syv prosentpoeng fra 2013. Nedgangen er særlig størst blant de største statlige virksomhetene. I følge Virke er nedgangen her 13,5 prosentpoeng. Munro mener etableringen av et eget statssekretærutvalg til oppfølgningen av digitaliseringen i offentlige sektor, har vært viktig for å forbedre tilbudet av elektroniske løsninger. I tillegg roser han økte bevilgninger til digitaliseringsarbeid i staten. I statsbudsjettet for 2015 er det satt av 533 millioner til prosjekter innenfor informasjons- og ­kommunikasjonsteknologi."

Så nevner han naturligvis også, og har helt rett i, at det er mange områder der det er store forbedringsmuligheter i offentlig sektor. For eksempel er det fortsatt slik at noen it-systemer snakker for dårlig sammen slik at borgere og bedrifter må rapportere inn samme opplysninger på nytt hvis den skal brukes til noe annet. Men det er som sagt hyggelig når noen av organisasjonene som har medlemmer som blir berørt av de endringene vi gjennomfører så tydelig slår fast at vi går i riktig retning - og sier at de vil ha enda mer.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar