torsdag 16. juli 2015

Hvordan vinne valg

"Ingen valgkamp går som planlagt, men en ikke-planlagt kampanje vil med stor sannsynlighet mislykkes".

Har du lurt på hvorfor politiske partier igjen bruker tid på "dørbank" der de oppsøker folk hjemme og slår av en prat? Eller hvordan sosiale medier blir viktige i kommende valgkamp? Eller hva som gjør at partier som fremstår som slitne og uten velgerappell, og gjerne har tapt noen valg, klarer å snu seg rundt og skaffe ny tillit og nye velgere igjen? Gode svar på disse og mange andre spørsmål gir Arbeiderpartiets tidligere kommunikasjonsstrateg Tarjei Skirbekk i boken "Hvordan vinne valg".

Man må nok si dette er en bok for spesielt interesserte. Ikke fordi den er partipolitisk farget, for det er den omtrent ikke i det hele tatt og Skirbekk henter mange av sine eksempler på vellykkede langsiktige politiske strategier fra de store borgerlige partiene i Norden, så politisk interesserte av alle farger vil ha glede av den. Men den er både ordrik og teoretisk og vil nok derfor ha sin fremste målgruppe blant de som selv er involvert i politisk kommunikasjon. Jeg vil likevel anbefale andre politisk interesserte, folk som ikke er partiansatte men som er opptatt av hvordan forholdet mellom politikkens innhold og strategiene for å kommunisere politiske budskap fungerer, å lese boken.

Boken er sterk på beskrivelsene av hvordan og hvorfor data om hva velgerne mener, og hvordan de oppfatter ulike politiske utspill og kampanjer, er viktig. De som sitter på mest relevant kunnskap om dette har en stor fordel, i hvert fall når de evner å omsette denne kunnskapen i en fungerende strategi og operativ handling. Og boken har dessuten mange gode norske og internasjonale eksempler på hvordan dette fungerer, men det kunne godt ha vært enda flere basert på Skirbekks egen erfaring.

Bokens gjennomgangstema er at de som planlegger godt og holder seg til planen, vinner. Man må planlegge alt fra det store overordnede budskapet til alle de små detaljene i en valgkamp. Dette krever en profesjonell tilnærming til politisk kommunikasjon, noe Skirbekk peker på kan være vanskelig i politiske kulturer der man ofte har en umoderne og deltaljstyrende ledelse. Så vil sikkert noen innvende at dette er å flytte politikken vekk fra vanlige velgere og partimedlemmer og inn i profesjonelle apparater. Tarjei Skirbekk hever, med rette etter min mening, at det er motsatt. En godt planlagt og profesjonelt gjennomført politisk kampanje kan bare lykkes dersom den mobiliserer mange og bredt, i og utenfor partiene. Når dørbank og Facebook begge er blitt viktigere enn før har det med at de på hver sin måte handler om dialog med velgerne, ikke enveiskommunikasjon. Men det krever god planlegging å gjøre det riktig.