mandag 13. juli 2015

Om å skape for å kunne dele

Innlegg i Dagbladet om hvor verdiene skapes
Mye av den politiske debatten i Norge handler om hvordan vi skal bruke penger over offentlige budsjetter til ulike gode formål, og veldig ofte handler det om enda mer penger enn i dag. Og det er naturligvis viktige og nyttige debatter. I erkjennelsen av at det ikke er ubegrenset med penger må vi prioritere mellom ulike gode formål og de prioriteringene foretas gjennom politiske debatter og beslutninger.

Men problemet med å være så opptatt av utgiftssiden, hva alle skattepengene vi betaler skal brukes til, er det det lett å glemme at det også må være en inntektsside. Noen må produsere et så stort overskudd at de har evne til å betale skattene som skal finansiere alt det andre. Vi må skape først for å kunne dele etterpå. Og vi bruker dessverre mindre tid på å diskutere hvor denne verdiskapingen kommer fra og hvordan vi skal innrette oss i fremtiden for å sørge for at inntektene fortsatt er der.

Av og til er det noen i privat sektor som blir lei av at politikere og kommentatorer bare forutsetter at pengene er der, eller i verste fall fremstiller næringslivet som en slags byrde for samfunnet, at de i klare ordelag minner oss om hvor verdiene skapes. Et leseverdig eksempel på dette er et innlegg i Dagbladet i dag av Idar Martin Herland, elektriker og tillitsvalgt på en oljeplattform

Det er naturligvis både riktig og mulig å diskutere hvordan vi skal skaffe Norge flere ben å stå på i fremtiden i en tid der oljeproduksjonen faller, men det er ikke spesielt konstruktivt å fremstille som om norsk oljeindustri lever av offentlig støtte. Tvert imot er det helt eventyrlige verdier som fortsatt blir produsert på norsk sokkel, som et resultat av kunnskap og teknologiutvikling i norske og internasjonale leverandørbedrifter og oljeselskaper. Idar Martin Herland beskriver dette samfunnsmessige bidraget fra sin egen arbeidsplass godt:

"De siste 14 dagene hadde vi produsert olje og gass for nær en milliard. Kun på den plattformen jeg arbeider. De siste 14 dager. Selskapet jeg arbeider for har flere plattformer. Det er mange selskaper. 77 prosent av overskuddet går til staten. Statens pensjonsfond utland passerte nylig 7000 milliarder kroner. Og la meg gjøre det klart: Ingen av de pengene kommer fra salg av aviser."

Resten av den nyttige påminnelsen om at verdiene må skapes av noen før de kan deles kan leses her: Oppfordringen om boikott av Dagbladet er jeg ikke enig i. De trenger flere og ikke færre betalende kunder for å være lønnsomme.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar