tirsdag 14. juli 2015

Lokalpolitikere for kommunesammenslåinger

At det etter hvert har blitt et klart flertall i befolkningen som sier at de er for kommune-sammenslåinger har kommet fram i flere meningsmålinger tidligere. Jeg har blogget om en slik måling i Nationen i april i år og om en annen måling i samme avis der folk er stadig mer positive også til sammenslåing av egen kommune.

Så tenker vel mange at selv om innbyggerne er positive så sitter det lokalpolitikere, ordførere og rådmenn rundt om i kommune som beskytter posisjonene sine og ikke vil ha endringer selv om befolkningen vil. Men slik er det heldigvis ikke. Den siste uken har det kommet to nye meningsmålinger som har undersøkt hva lokalpolitikerne mener om kommunesammenslåinger, og de er langt mer positive enn jeg tror mange er klar over. Det har sannsynligvis en sammenheng med at siste store endring av kommunestrukturen i Norge, der antallet gikk fra omkring 750 til 450 kommuner, skjedde på 1950- og 60-tallet, en tid der kommunene hadde langt færre og langt mindre krevende oppgaver en da har i dag. Derfor ser de som sitter tettest på oppgavene som skal løses at tiden er blitt overmoden for en reform.

Den ene målingen er gjort av Respons for Bergens Tidende og handler om lokalpolitikeres holdnig. Nettavisen E24 beskriver målingen slik:

"To av tre lokalpolitikere er positive til at deres hjemkommune skal slå seg sammen med én eller flere nabokommuner. Det viser en undersøkelse som Respons har utført for Bergens Tidende. Undersøkelsen er basert på svar fra 400 tilfeldig utvalgt lokalpolitikere fra alle partier. 65 prosent av dem er positive til at deres kommune skal slå seg sammen med én eller flere andre kommuner. 28 prosent er negative. 8 prosent har ikke gjort seg opp noen mening i saken, skriver Bergens Tidende. Mest positive er lokalpolitikere fra Høyre (86 prosent), Venstre (76 prosent), Fremskrittspartiet (71 prosent) og Kristelig Folkeparti (70 prosent). 64 prosent av Arbeiderpartiets lokalpolitikere er også positive. Det er kun blant Senterpartiets og Sosialistisk Venstrepartis politikere at det er flertall mot kommunesammenslåing."

Og som ikke deg var nok har Opinion gjort en undersøkelse på oppdrag for NHO der de har spurt ordførere og rådmenn i kommunene spesielt. Og her er tilslutningen til kommunesammenslåinger minst like klar. NRK på nett skriver dette:

"156 ordførere og 92 rådmenn svarte på undersøkelsen, der tre av fire svarte at de er helt eller delvis enig i at «det er nødvendig med endringer i dagens kommunestruktur». 85 prosent av de spurte svarte også at en viktig fordel ved kommunesammenslåing er økte muligheter for å tiltrekke seg eller beholde kompetanse i kommunen."

Hele denne undersøkelsen til Opinion kan leses her. Det er stilt flere interessante spørsmål, både om hvilke konkrete fordeler man ser ved sammenslåinger (rekruttering av kompetanse, påvirkningskraft og arealplanlegging og infrastruktur nevnes av veldig mange) og om hvilke hindringer som oppleves som viktigst. Interessant nok nevner flere (62%) at motvilje i nabokommuner er en viktig hindring enn motvilje i egen kommune (55%). På spørsmål om de er kommet i gang med prosessen svarer 72 prosent at de er i gang og 19 prosent at de starter i nær fremtid.

Men kommer det så noe konkret ut av disse prosessene? Ja, hvis vi skal tro denne undersøkelsen vil nabosamtalene gi resultater. På spørsmålet om det er aktuelt for egen kommune å slå seg sammen med andre svarer 55 prosent at det er aktuelt, 23 prosent er usikre mens bare 19 prosent ser det som uaktuelt.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar