lørdag 25. september 2010

DnB NORs innovasjonspris til Protia AS

Protia AS vant årets utgave av DnB NORs innovasjonspris. Det er noen dagens siden prisutdelingen foregikk, men jeg synes dette fortjener litt omtale her på bloggen, også fordi jeg var et jurymedlem i år. Prisen er et veldig flott tiltak i regi av DnB NOR som retter søkelyset mot noen av de største heltene i norsk næringsliv, menneskene som satser det de har av tid og sparepenger på å bygge en gründerbedrift basert på innovasjon.

Det var ti kandidater som kom til finalen, syv vinnere av regionale finaler over hele landet, og ytterligere tre "wildcards" blant de som ikke nådde helt opp regionalt. I et meget sterkt finalefelt var det Protia som gikk helt til topps. De har utviklet en nanoteknologibasert membranreaktor som omdanner naturgass til diesel. Nå er det ikke nytt at man lager teknologi for å omdanne gass til noe som er flytende, væsker tar mindre plass, er lettere å transportere og har derfor større verdi per energienhet. Og ofte er det også slik på de stedene man finner naturgass at det mangler infrastruktur for å transportere naturgass videre til et marked. Problemet med andre teknologier for "gas to liquids" er at de tar stor plass og har lav virkningsgrad, noe som gjør at det blir både for dyrt og for plasskrevende. Men det er dette Protias teknologi gjør noe med, en teknologi som er utviklet av Universitetet i Oslo, Sintef og NTNU, og også har Springfondet inne på eiersiden. En virkelig forskningsbasert innovasjon med andre ord, som ikke ville vært mulig uten et verdensledende forskningsmiljø i ryggen.

Ellers var det en rekke andre gode kandidater blant finalistene, der noen også har kommet så langt at de har egne hjemmesider. For eksempel Agrinos som har utviklet en portefølje av produkter og tjenester som på organisk vis reparerer skadevirkningene av intensivt jordbruk, noe som både er bra for miljøet og for produksjonen. Og Ostomycure som har utviklet en innovativ måte å operere stomipasienter som øker livskvaliteten for pasientene. Og GeoRigg som har utviklet en ny boreteknologi der man har gått fra å ha en lang og sammenskrudd borestreng til å ha en elektrisk motor og de roterende delene nede i borehullet. Dette vil redusere kostnadene ved boring til en fjerdedel, noe som kan gjøre teknologien særlig aktuell for boring etter geotermisk energi. Og så hadde jeg stor sans for Kaliber Industridesign som har laget en håndholdt enhet til å rense områder som er tilsølt av olje, en slags støvsuger som kan erstatte betydelig mer arbeidskrevende og tungvinte måter å gjerne olje fra strandområder.