søndag 5. september 2010

Man må ha sterk rygg for å takle medgang

I tilknytning til Høyres kommunalkonferanse i helgen i Tønsberg var jeg invitert til å delta i et møte i regi av Høyres bedriftskanal, en aktivitet de har for å bedre kontakten med små og mellomstore bedrifter. Jeg var med i paneldiskusjon om strategier for et kunnskapsbasert næringsliv i Norge, som etterfulgte en veldig bra innledning av Torger Reve om forskningsprosjektet Et Kunnskapsbasert Norge. Et prosjekt som ser på hvordan bedrifter i alle bransjer blir mer og mer avhengige av kunnskap, og særlig kvaliteten på sine koblinger til kunnskapsmiljøer i andre bedrifter og i forskningsinstitusjoner. Regional næringpolitikk handler derfor mye om å skape forutsetningene som gjør at man får til disse kunnskapskoblingene, og trekker til seg innovative bedrifter og unge talenter.

En god næringspolitikk handler i stadig større grad om å skape god utdanningkvalitet på alle nivåer, legge til rette for forskning som holder høy internasjonal kvalitet og å lage innovasjonsarenaer som kobler den erfaringsbaserte kunnskapen som finnes i mange av de tradisjonelle norske bransjene og den teoretiske kunnskapen som finnes i forskningsinstitutter, universiteter og laboratorier. Det er oppmuntrende at Høyre diskuterer næringpolitikk med utgangspunkt i Torger Reves prosjekt, og er opptatt av de sammenhengene og politikkimplikasjonene det får når man setter kunnskap og innovasjonsevne så sentralt i en næringspolitikk, både nasjonalt og regionalt. (Det er en fersk innføringsartikkel av Torger Reve om  næringsklynger og kunnskapshubber på Minervas nettsted).

Det er høy stemning i Høyre for tiden og mange brede smil å se på denne konferansen. Og alle som kjenner noen aktive i partiet som var med på konferansen har fått en jevn strøm av Facebookoppdateringer og tvitringer (#hkk2010) med rimelig euforisk innhold, hvert fall etter høyremålestokk. Jeg tenkte derfor at jeg, når jeg uansett var der, skulle få med meg åpningen av konferansen og Erna Solbergs tale til sine kjernetropper i kommunene. Det er jo ganske interessant å se hvordan et parti og en partileder i så sterk medgang takler det at det er så lenge til neste valg. Det er veldig lett å bli i overkant selvsikker og ta for lett på oppgaven med å skape og tydeliggjøre egen politikk og eget hovedbudskap, i en tid der de rødgrønne sliter tungt med flere saker, som stort sett har det felles at de er et resultat av selvskading eller uforståelig mangelfull vurderingsevne hos enkeltstatsråder. Da er det  fristende å bruke tiden på å hakke på de rødgrønne og score enkle poenger.

Jeg var derfor imponert over den talen Erna Solberg holdt, og hvordan den, sikkert til noens skuffelse, var et nesten antipopulistisk innlegg om at politikk handler om hardt arbeid. Man deltar i politikken for å levere det man har lovet, i form av konkrete og målbare resultater. Valgkamp er viktig, men det viktigste er det som kommer etterpå, når man skal gjennomføre endringene man har lovet. Valget om et år er dessuten et kommunevalg der det er innretningen av politikken for utdanning og eldreomsorg lokalt vi skal stemme over, ikke den rødgrønne regjeringen. Dette siste poenget ble elegant fremført, og var naturligvis svært populært i denne forsamlingen dominert av ordførere og lokalpolitikere fra Høyre. Det samme var budskapet om at Høyre nå skal ut og arbeide for at sentrale myndigheter skal bedrive mindre politikk i kommunene og overlate mange flere avgjørelser til kommunene selv. Det kan være et krevende budskap å få mediene til å være opptatt av, men en helt fundamental diskusjon i forbindelse med et kommunevalg. Og så kan man jo innvende at det uansett ikke er mediene som skal velge kommunestyrer, men velgerne.