mandag 27. september 2010

40 prosent av fastlegene i de minste kommunene er innvandrere

Statistisk Sentralbyrå la i dag fram tall som viser hvor stor andel av fastlegene i Norge som er innvandrere. At en del av legene i Norge er innvandrere er vel ingen stor sensasjon, men jeg var ikke klar over at så mange som hver femte fastlege er født utenfor Norge. Og enda mer interessant er det at den største andelen ikke er i de store byene. Flest innvandrere blant fastlegene er det i de aller minste kommunene, her er hele 40 prosent av fastlegene født utenfor Norge.

I alt er det 4049 fastleger i Norge. 796 av disse er innvandrere, noe som etter SSBs definisjoner er personer som er født utenfor Norge av utenlandske foreldre. Flest er født i Tyskland, deretter følger Danmark, Sverige, Iran og Polen. I alt er det hele 208 fastleger i Norge fra asiatiske land, i tillegg til 53 fra Iran er det for eksempel 19 fra Pakistan, 27 fra Irak, 19 fra India og 21 fra Vietnam.

Mest interessant er det å se hvor disse innvandrerne jobber. Man skulle kanskje tro at de ville tiltrekkes av kommuner med høy andel innvandrere i befolkningen og at det ville være flest innvandrere blant legene i kommuner som Oslo, Drammen, Lørenskog og Skedsmo. Men situasjonen er omtrent motsatt. I kommuner med under 2000 innbyggere er det høyest innvandrerandel blant fastlegene, hele 45 prosent. Det kan tyde på det som trekker utenlandske leger i Norge ikke er at innvandrere i Norge er spesielt opptatt av at legen deres skal være innvandrer. Hovedårsaken til den høye andelen innvandrere blant fastlegene ser ut til å skyldes etterspørselen etter flere leger i små og mellomstore utkantkommuner..

Dette bildet bekreftes når vi ser på hvilke fylker som har flest fastleger som er innvandrere. Hedmark ligger på topp med 30 prosent foran Sogn og Fjordane (28 prosent) og Finnmark (27 prosent). I motsatt ende er Vest Agder der 9 prosent av fastlegene er innvandrere og Sør Trøndelag med 11 prosent. Og tallet for hele landet er som sagt 20 prosent utenlandsfødte fastleger, mens innvandrerandelen i befolkningen generelt er på omkring 10 prosent. Det betyr at innvandrerandelen blant fastlegene er omtrent dobbelt så høy som i befolkningen generelt.