tirsdag 7. september 2010

Ikt i skolen på Hundsund

Hundsund skole, en ganske ny og flott ungdomsskole som ligger på Fornebu, har laget en kort video sammen med Microsoft om hvordan de bruker ikt i undervisningen. Hundsund er en slags pilotskole i forhold til å bruke Microsoft OneNote som verktøy, og har såvidt jeg vet valgt litt en litt annen plattform enn de bruker på de andre skolene i kommunen. Noe som forhåpentligvis gjør at man kan høste noen ulike erfaringer, og sammenligne.

Når jeg fremhever denne videoen her på bloggen er det to grunner til det. Den ene grunnen er at dette er den lokale ungdomsskolen der jeg bor, og min datter Cathrine er med i filmen sammen med flere i sin klasse. Den andre er at videoen på en enkel og god måte viser at ikt i skolen ikke først og fremst handler om å lære om ikt, men om å ta i bruk noen verktøy og noen måter å jobbe på som bidrar til en mer effektiv læring i flere andre fag. Det er jo også slik at elever lærer på litt forskjellige måter. Ikt-verktøy som dette gir et større mangfold når det gjelder muligheter for å jobbe med stoffet og presentere det man har lært. Noe noe denne korte videoen har et par gode eksempler på.

Get Microsoft Silverlight