søndag 12. september 2010

400 000 flere med e-billetter innen nyttår

Teknisk Ukeblad beskriver i sitt siste nummer en ganske interessant it-utfordring som består i å lose 400 000 passasjerer som i dag bruker papirbiletter, i form av månedskort og ukeskort, over på det nye og papirløse Flexussystemet. Jeg må innrømme at jeg tenker på Ragnar Hoff (Espen Eckbo) hver gang det er snakk om Flexus. Ting har jo tatt tid. Denne fantatiske videoen ble laget til Javazone i 2009 (Oppdatering: nå var den plutselig tatt ned fra Vimeo, så da får vi nøye oss med Rhino Thue i mellomtiden, og håpe at Ragnar Hoff kommer tilbake):


RHINO om JavaZone (2009) from Channel One on Vimeo.

Men det har som sagt skjedd noen forandringer i prosjektet siden det startet for mange år siden. Da var utgangspunktet å få til en samhandling mellom tre ulike it-systemer som Oslo Sporveier, NSB og Stor-Oslo Lokaltrafikk skulle innføre. Hvordan i all verden de kom på å kjøpe hvert sitt it-system kan man jo lure på, men siden dengang har det i hvert fall skjedd mye (blant annet er Oslo Sporveier og SL slått sammen og blitt Ruter) og systemet er på lufta, i hvert fall når det gjelder 30-dagerskort og 7-dagerskort. Men det er parallelle systemer med Flexus og papirkort, og utfordringen nå er å fase ut papir på disse korttypene innen nyttår. for å sitere Teknisk Ukeblad:

"Ifølge selskapets egne anslag er det mellom 650 000 og 700 000 mennesker som benytter t-bane, trikk og buss i Oslo og Akershus. Det store flertallet benytter periodebillett. Snaut fire måneder før årets slutt har 240 000 gått over til elektronisk billett. En grov beregning viser da at drøyt 400 000 passasjerer skal lokkes vekk fra papir innen nyttår. Med et utskiftingstempo på 16 000 hver uke, har drøyt 270 000 byttet på de 17 ukene som gjenstår."

Med et slikt tempo ville det da fortsatt være 140 000 igjen på papirbilletter ved årsskiftet, men det har ikke Ruter tenkt å la skje. Overgangen skal være ferdig ved nyttår og utskiftningen må derfor skje raskere. Det høres ut som en veldig fornuftig plan, man bør ikke la to ulike systemer leve ved siden av hverandre når man bare trenger et. Det er dyrt for både passasjerer og skattebetalere. I stedet bør man nå gå løs på andre ting som fortsatt mangler i systemet, for eksempel mulighet til å kjøpe reiser å internett og muligheten til å kjøpe klippekort og enkeltbilletter som virker på samme system om periodekortene. Men i forhold til problemene man hadde tidligere er ting tydeligvis kommet på rett spor.

Noen litt underlige ting er det jo likevel med dette systemet. Alle som bor i Oslo-området har for eksempel lagt merke til hvordan det ble montert fysiske sperrer på t-banestasjonene for ca fem år siden, sperrer som aldri har vært tatt i bruk. Det er også høyst uklart hvordan de skal kunne fungere, det er jo flere billetttyper som ikke er elektroniske. Aftenposten skrev om dette på lørdag, i artikler som også ligger på nett her og her.