onsdag 15. september 2010

Gratulerer med dagen NTNU

Hele denne uken feires det i forbindelse med NTNUs 100 års jubileum, og i dag 15. september er selve dagen da Norges Tekniske Høyskole åpnet i 1910. Det er all grunn til å feire jubileet. Alle som har et forhold til industri, energi og til kunnskaps- og teknologibasert næringsliv ellers i Norge, vet hvor viktig NTNU er og har vært.

Vel har de øvrige universitetene også betydning for næringslivet, stadig større betydning etter hvert som næringslivet blir mer mangfoldig og kunnskapsbasert, men Trondheimsmiljøet har fortsatt en helt spesiell plass i næringslivet. Det er NTNU som klart oftest blir nevnt av bedrifter i spørreundersøkelser der bedriftsledere blir spurt hvilket norske universitet som er den viktigste utdanningsinstitusjonen for bedriften.

Nå fikk dette Trondheimsmiljøet etter hvert to solide ben å stå på, for ut av NTH kom den anvendte forskningsstiftelsen Sintef som også har hatt stor betydning som samarbeidspartner for norsk næringsliv, og som feirer 60 år i år og er blitt et av nord-Europas største anvendte forskningsinstitutter. Til sammen utgjør NTNU og Sintef et stort og viktig teknologisk forskningsmiljø som hele Norge nyter godt av. Ikke bare tradisjonelle virksomheter som industri, vannkraft, byggenæring, bruer og tuneller, men dette miljøet har spilt en helt sentral rolle i utviklingen av norsk olje- og gassindusri til å bil verdensledende teknologisk. Og ut av NTNU har det også kommet ledende it-bedrifter som Fast, Chipcon og Atmel.

I forbindelse med jubileet har NTNU gitt ut en jubileumsbok. Den gleder jeg meg til å lese. Det finnes mange interessante historier om hvordan forskning og utdanning har bidratt til både kommersielle suksesser og løsninger på samfunnsutfordringer. Fordi veien kan være litt kronglete noen ganger fra vi investerer i forskning og utdanning på høyt nivå og til vi ser resultatene, er det viktig å få økt innsikt i disse sammenhengene. Og minne oss selv om hvor viktig dette er. På en dag er mediene, inkludert de lisensfinansierte kanalene, har vært mest opptatt av om vi kan prate med engler og de døde, virker det på sett og vis enda viktigere å markere det vi har oppnådd gjennom vitenskapelig forskning og utdanning.