torsdag 19. august 2010

Sikkerhetskonferansen 2010

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) arrangerer hvert år i september en stor sikkerhets-konferanse, en viktig møteplass for sikkerhetsansvarlige i virksomheter, leverandører av sikkerhet og myndigheter. Og sikkerhet i denne sammenhengen kan oversettes med det engelske ordet security som handler om å beskytte seg mot ondsinnede og kriminelle handlinger. I motsetning til safety som handler om hvordan man unngår skader og ulykker, som i helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Sikkerhetskonferansen 2010 har et uvanlig spennende program med en del innledere som ikke pleier å dukke opp på konferanser. Blant annet skal Anders Ljunggren fra kinesiske Huawei snakke om datasikkerhet sett fra sin bedrifts perspektiv. Veldig aktuelt nå som Huawei skal bygge ut neste generasjons data- og mobilnett for Telenor. John Collins fra Google skal snakke om "Security in the Cloud". Dessuten skal en helt ny Mørketallsundersøkelse om datakriminalitet mot næringslivet legges frem av NSRs datakrimutvalg og kommenteres av Datatilsynets nye sjef Bjørn Erik Thon.

Også beskyttelse av IPR mot ulovlig kopiering og kriminalitet er tema på konferansen. Her har NSR klart å få den kinesiske ambassadøren i Norge, Tang Gouqiang, til å innlede om Kinas holdning til IPR.  Konferansen åpnes av Fornyingsminister Rigmor Aasrud og avsluttes ved at de relevante myndighetene gir oppdateringer når det gjelder organisert kriminalitet mot næringslivet, økonomisk kriminalitet, skattekriminalitet og forsikringssvindel. Som møteplass for sikkerhetsansvarlige i næringslivet, leverandører og myndigheter er dette uansett en bra arena. Men i år er det som sagt også et program som skiller seg godt ut i mengden. Påmelding foregår på NSRs websider.