søndag 29. august 2010

Hva fysikk kan lære oss om markedsføring

Morsomt foredrag på TED av Dan Cobley, som jobber med markedsføring hos Google. Han har latt seg inspirere av fysikk og bruker fire av fysikkens lover til å illustrere noen poenger innenfor markedsføring:De fire fysiske lovene han er innom i foredraget er Newtons andre bevegelseslov (som sier noe om forholdet mellom kraft, masse og aksellerasjon), Heisenbergs usikkerhetsrelasjon (sier noe om usikkerhet ved måling av veldig små partikler fordi målemetodene påvirker resultatet), den vitenskapelige metode (som sier noe om at en hypotese aldri kan bevises, mens bare en enkelt observasjon er nok til å motbevise den) og termodynamikkens andre hovedsetning (som sier noe om at entropien, eller graden av uorden, ikke kan avta i et lukket termodynamisk system, bare øke. Økt uorden gjør at høyverdig energi kan bli lavverdig, men ikke motsatt). Og for ordens skyld: Dette er ikke et forsøk på bruke fysikkens lover på helt andre områder og lansere ny vitenskap. Det handler om bruk av metaforer for gi økt innsikt og belyse noen sammenhenger.

1 kommentar :

  1. Morsomme paraleller. Er marketing science eller er science marketing??
    TWA

    SvarSlett