søndag 15. august 2010

Christopher Hitchens gjest hos Charlie Rose

Christopher Hitchens i intervju hos Charlie Rose
Christopher Hitchens er en av verdens fremste journalister og forfattere. Han er uvanlig belest og kunnskapsrik, skriver godt og ikke så rent lite polemisk. Boken hans om Clinton-klanen het for eksempel No One Left to Lie to - The Values of the Worst Family.

Og så har Hitchens beveget seg en del politisk. I tillegg til å flytte geografisk fra England til USA, har han gått fra en posisjon langt ute på venstre ytterfløy til å bli en sterk tilhenger av USAs kriger i Irak og Afghanistan, begge flyttinger gir grunnlag for svært giftige angrep fra gamle politiske venner på venstresiden i England. Men når han skriver bøker som God is not great - How religion poisons everyting, kommer det minst like harde angrep fra den kristne høyresiden i USA, så helt enkel å plassere er ikke Hitchens.

Christopher Hitchens har i sommer gitt ut selvbiografien Hitch 22. Men akkurat da han startet på boklanseringsturne i USA, og samme dag som han var på The Daily Show, fikk han beskjed om at han har en alvorlig kreftdiagnose. Dette er bakteppet for intervjuet med en tydelig alvorlig syk, men fortsatt like intellektuelt krigersk Christopher Hitchens hos Charlie Rose på fredag. Kreftsykdommen er også tema i et essay av Christopher Hitchens i siste nummer av Vanity Fair, der han er en av redaktørene.

I et intervju i søndagens Miami Herald blir Hitchens spurt: - Would it be safe to say that Hitch-22 is the story of your falling out of love with Marxism and in love with all the possibilities inherent in the American Dream? Han svarer: - It'd be tempting to say that, but it wouldn't be true. I still do think as a Marxist in many ways. I don't call myself a socialist anymore, but that would've happened to me wherever I lived. It fell away. Marx's best writing is on America, especially about Lincoln and the Civil War. He thought of the United States as the great future country of revolution and equality and freedom. And Russia as the great country of backwardness and stupidity and servility. He was right, by the way, about both things."

Det har for øvrig vært grundige og godt bokanmeldelser av Hitch 22 i blant annet The Guardian og New York Times. Og så er det fascinerende å se intensiteten i de giftige angrepene fra gamle venner på den ytre venstresiden, representert ved Terry Eagleton i New Statesman. Men som sagt, intervjuet med Charlie Rose er langt, men vel verdt å høre på.