onsdag 25. august 2010

Fem megatrender - og noen megasjokk

Blogging Innovation, en av bloggene om innovasjon jeg av og til leser, var det nylig et tips om en ny rapport om globale megatrender fra CSIRO, som er australsk og som jeg tror omtrent tilsvarer Forskningsrådet i Norge.

Det er jo alltid interessant å se på hva de mener om globale megatrender i land som ligger veldig langt borte fra Norge. Og i en ganske kort og lettlest rapport får man en gjennomgang av de fem megatrendene disse forskerne har samlet seg om. Veldig radikale er vel ikke de trendene som beskrives, men et par av dem er kanskje vinklet litt annerledes enn vi er vant til i Norge og Europa.

More from less handler om ressursknapphet og innovasjoner som gjør at vi får mer ut av ressursene enn i dag. I en verden som vil ha knappere tilgang på energi, arealer, vann og mineraler må vi gjøre ting smartere. A personal touch handler om det som beskrives som andre generasjons tjensteinnovasjon, tjenester som skreddersys og individtilpasses. On the move handler om urbanisering og økt mobilitet. Spesielt i Asia, Afrika og Sør Amerika gir urbanisering store endringer. Bare i Kina vil de ha behov for to nye byer på størrelse med Schenzen (syv millioner innbyggere) innen 2030. Divergent demographics handler om motstridende demokrafiske bølger i forskjellige deler av verden. I den rike verden blir vi eldre og mer overvektige. I mesteparten av resten av verden blir det færre fattige og en ny stor middelklasse vokser fram med store forventninger om utdanning til barna og materielle goder. Men fortsatt er det mange som lever i fattigdom og ikke får nok mat eller utdanning. Hva skal man satse på når man blir tvunget til å velge: utdanning eller eldreomsorg?

Den femte og kanskje mest nyskapende megatrenden i denne rapporten er iWorld, som handler om konvergens mellom det fysiske og det digitale. I den forstand at alt det fysiske får en digital versjon ved at mennesker og ting kartlegges og veves inn i det digitale ved at det utstyres med sensorer, plasseres på kart og kobles til internett. Og det digitale etterligner det fysiske, i form av virtuelle verdener, 3D-visualisering, simulatorer osv. Handel blir ehandel og sosiale nettmedier brukes til å ivareta virkelige sosiale nettverk.

Rapporten avsluttes ved å peke på at vi også kan utsettes for noen ubehagelige "megasjokk". World Economic Forum har tidligere pekt på 36 ulike områder der vi er utsatt for risiko og som kan utvikle seg til store negative sjokk. Alt fra sjokk som skyldes sykdom og pandemier til økonomiske kriser og kriser som skyldes miljømessige forhold. Og så ser rapporten særskilt på hvilke av disse 36 trusslene som er mest sannsynlige årsaker til megasjokk som kan ramme Australia.

Ikke noe av dette er spesielt nytt og ukjent, rapporten er primært en sortering og sammenfatning av store trender som påvirker oss globalt. Men nettopp fordi vi noen ganger må minnes om det store bildet, midt oppe i alle detaljene, er det en god oversikt.