lørdag 14. august 2010

Lady Java og JavaZone

Det er ikke spesielt godt kjent utenfor software-kretser, men Oslo og Norge er faktisk arena for noen av Europas største og viktigste uavhengige internasjonale møteplasser for softwareutviklere. Uavhengige i den forstand at det ikke er en leverandør som står bak, men folk som deler en felles personlig interesse for å jobbe med utviklingen av verktøy og bygging av kompetanse, på tvers av bedrifter og leverandører. Mye dugnad og idealisme med andre ord, selv om det selvfølgelig også er bedrifter med både som foredragsholdere og samarbeidspartnere.

Størst av disse arrangementene i Norge er JavaZone som samler over 2000 mennesker fra fjern og nær hvert år.  I år foregår JavaZone 8-9. september. Med over 90 foredrag og en utstilling der store og små bedrifter viser frem produktene sine er dette stort. Og det er ikke for vanlige, litt it-interesserte mennesker, dette er for ekspertene. Men noen temaer løfter blikket litt ut over selve softwareutviklingen, et av foredragene handler for eksempel om: Er der mulig å gjøre Oslo til verdens it-hovedstad? Om ikke verdens it-hovedstad, så tror jeg i hvert fall det er et poeng at de byene som evner å samle softwareutviklere på denne måten, og får synliggjort kompetansen og den internasjonale nettverksbyggingen som foregår i bedrifter og lokale universiteter, vil også være attraktive steder å starte nye bedrifter. Derfor er slike arrangementer som JavaZone veldig viktige for utvikling av fremtidig kunnskapsbasert næringsliv i Norge.

Markedsføringen av JavaZone skjer blant annet gjennom små filmsnutter som spres på YouTube, som denne fantastiske nye "Lady Java"- videoen med Jenny Skavlan.I fjor ble det spilt inn noen videosnutter med Espen Eckbo der han spiller driftsansvarlig Rhino Thue, Ernst-Øyvind Tvedt, og utvikler Ragnar Hoff. Veldig morsomme og veldig selvironiske på it-ekspertenes vegne.

De som skal på JavaZone i år og er opptatt av Java burde ha mye å snakke om på kveldene og i pausene mellom foredragene. Det er denne uken blitt kjent at Oracle har stevnet Google for å ha forsynt seg av patent- og opphavsrettsbeskyttet materiale i Java da de utviklet operativsystemet Android for mobiltelefoner. Det er vel ikke akkurat jubel som preger Java-samfunnet når Oracle gjør dette, men det lå vel kanskje i kortene at slike ting kunne skje da Oracle kjøpte Sun for en tid tilbake. Kulturene er helt ulike. Sun var alltid nært forbundet med Open Source-bevegelsen, noe Oracle ikke blir. Her er et eksempel på en tidligere sentral Javautvikler hos Sun som sluttet etter oppkjøpet og gir uttrykk for sine synspunkter i en blogg. Jeg skal ikke prøve meg på noen spekulasjoner på verken utgangen av patentstriden mellom Google og Oracle eller på Javas fremtid som åpen plattform. Men disse helt ferske begivenhetene skaper i hvert fall grunnlag for spennende spekulasjoner om fremtiden på Javazone.