fredag 1. mai 2009

Internasjonalens tredje vers

I anledning dagen (første mai har vært en offentlig høytidsdag i Norge siden 1947), og som et supplement til dagens trykte programmer, kan det være grunn til å minne om at Internasjonalens tredje vers er slik i den norske oversettelsen:

"I mot oss statens lover bøyes,
av skatter blir vi tynget ned.
Og fri for plikt den rike føyes,
mens ringhets rett ei kjenner sted.
Lenge nok har vi ligget i støvet:
vi stiller likhets krav mot rov.
Mot alle retten skal bli øvet,
slik vil vi ha vårt samfunns lov."

Dette er Olav Kringens norske oversettelse fra 1904 av den franske originalen (tekst fra 1871, melodi 1888). Fram til den dag i dag er Internasjonalen selve hymnen som går igjen over alt på 1. mai. Men tredje vers er alltid utelatt. Også i den franske originalen handler tredje vers om hvordan vanlige borgere blir lurt av statens lover og tynget av statens skatter, så den norske oversettelsen er ganske korrekt, i motsetning til mange andre versjoner.

Nå kan man vel innvende at det ikke bare er dette verset som høres litt rart ut i 2009. Hele sangen er et sammensurium av svartmaling av typen: "opp i som sulten knuget har." og "Som av rovdyr vårt blod er blitt suget". Det må jo følges litt rart å være statsråd i en norsk regjering å synge om at man sulten knuget har og at ens blod er blitt suget av rovdyr. Men disse strofene fra første og femte vers synger man fremdeles

Og man synger også endetidsprofetien om at: "...til siste kamp der gjøres klar. Alt det gamle vi med jorden jevner, opp slaver nå til frihet frem." Det høres vel kanskje også litt rart ut hvis man deltar deltar i statens fremste maktorganer og synger om forberedelsene til den siste kampen der alt det gamle skal jevnes med jorden.

Nå der det ikke bare i Norge man sliter litt med teksten til Internasjonalen. Den engelske og den amerikanske versjonen av sangen er veldig vanskelige å synge og ordene nok hatt en tendens til å stokke seg. Så Billy Bragg fant ut i 1990 at han skulle lage en ny og modernisert tekst som er gitt ut på plate med gamle arbeidersanger. Men alle disse engelskspråklige versjonene og mange andre versjoner har omskrevet teksten om høye skatter. Eller hoppet over hele verset.

Internasjonalen var for øvrig også Sovjetunionens nasjonalsang fra 1922 til 1944.