søndag 3. mai 2009

Frykt for svineinfluensa vs. kunnskap
Grafen over er fra Graphjam.com som ser ut til å være gode på grafer som treffer tidsånden. Ja vel, ikke helt vitenskapelig. Men den ser ut til treffe minst like godt som det vi har fått fra norske medier. Etter at VG og særlig Dagbladet (som har hatt en forkjærlighet for stor svart sørgerand rundt nyhetene om influensa den siste tiden) har pepret oss med krigsoversikrifter om hvor farlig denne svineinfluensaen kan bli (under en del forutsetninger riktignok som de ikke er like opptatt av å redegjøre for), kan det kanskje være greit med litt motvekt for balansens skyld:

Wall Street Journal: Mexico says no new flu deaths

Dette er bare et lite utvalg av artikler om hvorfor dette ikke ser ut til å utvikle seg så alvorlig som for eksempel Spanskesyken. Problemet med den tabloide og noe dramatiske dekningen av influensaen i NRK, VG og Dagbladet er at den overdriver så sterkt at den tar oppmerksomhet bort fra at influensapandemier faktisk kan være en stor trussel mot liv og helse i vår globaliserte verden.

Ja, ekspertene sier at også denne pandemien kan være tilsynelatende mild og ufarlig gjennom sommeren og komme tilbake i en mye farligere utgave til høsten. Slik The Economist skriver balansert og godt om i en leder i siste nummer. Men da gjelder det å bruke tiden til å utvikle en fungerende vaksine. Ikke til å skape unødvendig panikk og frykt.