søndag 3. mai 2009

Ratemyteachers.com - elever gir karakterer til lærere

Bør elever gi karakterer til sine lærere? En del veldig populære nettsteder tilbyr i hvert fall elever og studenter muligheten. Sosiale medier og web 2.0-teknologi gjør verden flatere også her. Terskelen for å mene noe går ned. Og muligheten for å være opphøyet ekspert blir mindre, i hvert fall hvis man ikke er så god som man trodde.

Nettsteder som Ratemyteachers.com og Ratemyprofessors.com (som er eid av MTV) er enorme databaser der tusenvis av studenter gir skoler og lærere karakterer som de deler med andre. De beste kommer i en Hall of fame. Målet er å gi tilbakemeldinger som gir et grunnlag for forbedringer og å skape sunn konkurranse. Men naturligvis også at det blir reagert mot helt håpløse lærere. 


"RateMyProfessor.com is massively successful. Launched in 1999, it’s the most heavily trafficked college website boasting some 7 million users who have generated opinions of roughly 1 million professors teaching at roughly 6,000 collegiate institutions in Anglo-American countries (RateMyTeachers is devoted to primary and secondary schools). Professors are rated on a five-point scale according to straightforward criteria: easiness, helpfulness, clarity, and the student’s interest in the class before taking it."

Mange i yrkesgruppene som blir utsatt for dette er naturligvis svært kritiske til at vanlige brukere skal begynne å blande seg inn i hvordan de gjør jobben sin. Mens for eksempel politikere alltid har vært utsatt for slike tilbakemeldinger fra "vanlige folk" ved valg (men nå må de også i større grad finne seg i å delta i debatter på samme arena som alle andre), er det veldig nytt når yrkesgrupper som lærere, leger, børsmeglere, psykologer, advokater og andre spesialister skal oppleve at kunder og brukere begynner å offentliggjøre sine opplevelser. 

I følge Throwing Sheep ser det ut til å være ganske store forskjeller mellom ulike land når det gjelder hvordan dette fungerer. Mens det i Frankrike og delvis i UK er stor motstand blant lærere mot slike studentnettsteder, ser det ut som det ikke er fullt så negative reaksjoner i USA:

"In the United States, while many teachers initially complained about sites like RateMyProfessors, the attitude towards these sites has become generally relaxed and accepting. This may be a reflexion of deeply-embedded – and constitutionally protected - American values in a favour of free speech. In the United States the educational system has pragmatically integrated sites like RateMyProfessors into a value system that puts individual liberty and free speech before corporatist interests or collective rights. 

RateMyProfessors has now made common cause with another well-entrenched aspect of American culture: show business. In early 2007, the pop video site MTV bought RateMyProfessors and merged it with its 24-hour college channel, MtvU, which is broadcast on 750 college campuses throughout the United States.  Since the MTV takeover, RateMyProfessors has been enhanced with a Facebook application and jazzy features like “Professors Strike Back”. Professors have been given their own voice on the site. Some professors, meanwhile, have started their own site, RateYourStudents.blogspot.com, which feature opinions about students."

Diskusjonen om "wisdom of crowds", om lekfolk egentlig kan vurdere eksperter, kommer helt sikkert med fornyet styrke når slike nettsteder blir vanligere. Og det samme gjør debatten om trakkasering og mobbing. For dette kan være kraftfulle saker hvis en anonym mobb slippes løs. Derfor må det være et redaktøransvar som sørger for at man følger bestemte spilleregler. 

Mulighetene for misbruk er der. Men borte blir det ikke uansett. Man får ikke tannkremen tilbake på tuben. Dette er verktøy som er kommet for å bli og som vil øke sterkt i utbredelse og betydning i årene som kommer. Og da er det jo et interessant spørsmål om myndighetene skal bidra til seriøse sammenligninger av for eksempel skoler eller sykehus ved å offentliggjøre data som sammenligner kvalitet. Eller om myndighetene velger å motarbeide folks mulighet til å velge basert på empiriske data om kvaliteten på produktet, slik at man bare må basere seg på andre brukeres subjektive brukeropplevelser.

PS! Dette gjelder flere enn lærere. RateMDs.com gir pasienter anledning til å gi karakterer til legene sine. Der har snart 200 000 ulike leger blitt vurdert av 750 000 pasienter. Noen som tror at folk lar være å bruke slike verktøy når de skal velge fastlege?

Oppdatering kl 14:15: Ida Aalen har via Twitter gjort meg oppmerksom på at det også her i Norge finnes i hvert fall et eksempl på tilbakemeldinger om forelesere fra studenter. Sjekk www.kurskritikk.no ved Universitetet i Oslo. Litt ytterligere googling fører til et oppslag Univesitas skrev om dette nettstedet og initiativtakeren (en masterstudent i informatikk) for et år siden.