lørdag 23. mai 2009

Seth Godin: - Leading a tribe


Seth Godin har vært hos TED og snakket om overgangen fra en verden der vi bruker massekommunikasjon til en verden der de som ønsker å forandre noe må lede små bevegelser eller "stammer". Ledere leder ved å inspirere og kobler sammen mennesker og ideer. Og så tar noen andre en ny ledelse og kobler enda flere mennesker sammen, slik at ideer spres gjennom en stadig større "stamme" som slutter opp om en felles ide. Dette gjelder enten det er et produkt du vil selge eller målet er å mobilisere til handling for å stoppe klimaendringer.

Morsomt foredrag med mange gode poenger som er relevante både for bedrifter og organisasjoner som ønsker å påvirke. "The way we make change is not by using money or power, but by leading."